Wereldsolidariteit en ACV komen op voor migrantenarbeiders in Qatar

FotoFB PersconferentieQatar 29.02.2016

Er werken ongeveer 1,8 miljoen migrantenarbeiders in Qatar om de stadions voor het WK Voetbal in 2022 te bouwen. Vaak in mensonwaardige, ongezonde en onveilige omstandigheden. Al 1.200 migrantenarbeiders lieten het leven op of naast de bouwwerven. De partners van Wereldsolidariteit en ACV in Nepal en India komen op voor de migrantenarbeiders en plannen ook in het komende jaren gezamenlijke acties.

Op 29 februari lanceerden ze samen met Wereldsolidariteit en ACV BIE een gezamenlijk persbericht in Kathmandu, met concrete eisen, naar de overheden in Qatar, India én Nepal, en naar de bedrijven in Qatar die de migrantenarbeiders tewerkstellen.

In maart vertrekt een belangrijke missie van de IAO naar Qatar om de vele rapporteringen van dwangarbeid te onderzoeken.  

7000 slachtoffers?

De cijfers liegen er niet om: sinds de toekenning van het WK voetbal 2022 aan Qatar in 2010, stierven al meer dan 1.200 migrantenarbeiders in Qatar. Men schat dat als er niets verandert aan de werkomstandigheden, er nog eens 7.000 slachtoffers zullen vallen tegen 2022, wanneer het WK voetbal er plaatsvindt. 

De arbeidsomstandigheden op de bouwwerven in Qatar zijn onmenselijk. De arbeiders werken er vaak lange dagen in temperaturen boven de 40°, zonder voldoende pauze of drinken en vaak in erg onveilige omtandigheden.

Na het zware werk moeten ze terug naar de barakken, waar ze met te veel mensen in een kleine ruimte en zonder de nodige voorzieningen worden "gedumpt".

Een onderzoek over de oorzaken van de overlijdens bij 186 Nepalse arbeiders onthulde dat 107 onder hen "plots" stierven aan een ongekende oorzaak. 23 overleden in transportongevallen, 21 stierven door zelfmoord, 11 mensen werden verpletterd door vallende objecten en de overige 24 stierven aan "andere oorzaken".

Uit verschillende rapporten blijkt dat de arbeiders gedwongen worden tewerkgesteld. Paspoorten worden in beslag genomen en tegenspraak wordt niet getolereerd. Het wordt de arbeiders moeilijk of onmogelijk gemaakt zich te verenigen om voor hun rechten op te komen.

Moderne slavernij

De vakbondspartners van Wereldsolidariteit in India en Nepal ondernemen acties tegen deze moderne vorm van slavernij. Ook  de komende jaren.

Er ongeveer 400.000 Nepalese en 500.000 Indiase arbeiders in Qatar aan het werk. Onze partnerorganisaties zetten sterk in op preventie door de migrantenarbeiders goed te informeren vóór hun vertrek en werken samen met organisaties in Qatar zelf die de migrantenarbeiders proberen te verenigen en verdedigen. Ze zorgen tevens voor de nodige opvang bij hun terugkeer.

Ook zetten ze sterk in op politiek werk, waarbij ze zowel de overheid in India en Nepal, als die in Qatar onder druk zetten om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Hierbij worden ze ondersteund door Wereldsolidariteit en ACV BIE, die de situatie in Qatar al jarenlang op de voet volgt.

Op 29 februari lanceerden ze dit gezamenlijk persbericht, na een seminarie waar ze allen aanwezig waren en waar ze plannen maakten voor toekomstige acties.

Too little too late

De massale internationale druk op Qatar heeft al vruchten afgeworpen. Zo kondigde Qatar een nieuwe wet af op de regulering van de migrantenarbeid, waardoor duidelijke arbeidscontracten verplicht worden, meer ingezet wordt op arbeidsinspectie, een nieuw systeem van klachtenbehandeling wordt opgezet.

Hoewel een stap vooruit, vinden we het "too little, too late" en valt nog af te wachten in welke mate de nieuwe wet effectief wordt toegepast.  Voor Wereldsolidariteit en ACV BIE staat het dan ook buiten kijf dat we hier samen met onze partners in Azië én op internationaal politiek vlak sterk op zullen inzetten de komende jaren. Daarvoor hebben we ook uw steun nodig. Help ons de migrantenarbeiders in Qatar beter te beschermen en doe een online gift.

 

Meer info op www.wereldsolidariteit.be 

WSM DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels