Wereldtop Humanitaire Hulp

Nooit eerder sinds Wereldoorlog II waren er zoveel ontheemden in de wereld als nu. Nooit eerder moet de VN zo veel noodhulp verlenen. Nooit eerder is de bereidheid in de wereld om daar financieel aan bij te dragen zo klein. 60 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog, conflict, droogte of andere klimaatrampen. 21 miljard dollar is nodig 3,7 miljard dollar werd opgehaald. Humanitaire rampen worden steeds structureler. Toch slagen we er internationaal maar moeilijk in om kwetsbare landen weerbaarder te maken.

In Istanboel organiseert de VN op 23 en 24 mei een Wereldtop Humanitaire Hulp.