Wereldwaterdag

Met Wereldwaterdag  wil de VN de aandacht  vestigen op de impact van water op ontwikkeling en op het belang van water als gemeenschappelijk goed.

De Verenigde Naties hebben 2013 uitgeroepen tot het 'Internationaal Jaar van Samenwerking op het gebied van water (IYWC)'. Daarmee erkent de internationale gemeenschap water als gemeenschappelijk goed en het belang van duurzaam beheer van water voor vrede, veiligheid en duurzame economische groei.