Werken aan veilige geboortes in Vietnam

Handicap International is bekend van de strijd tegen landmijnen maar werkt al langer op verschillende niveaus rond het voorkomen en juist opvangen van alle handicaps. Gekwalificeerde vroedvrouwen zijn daarbij onmisbaar. In ontwikkelingslanden ontstaan veel handicaps omdat zwangerschappen en geboortes niet goed begeleid worden. Handicap International leidt hiervoor onder meer projecten in Cambodja, Congo, Laos, Tibet en Vietnam.

Het project ‘Welcome to Life’ is bedoeld voor de 500 baby’s met een handicap die elk jaar in de provincie Khan Hoa, in het zuiden van Vietnam, geboren worden. Vroedvrouwen, dokters en kinesisten krijgen een opleiding en gezondheidscentra worden uitgerust. Zo kunnen vrouwen veilig bevallen en worden baby’tjes omringd met goede zorgen. Doel is het terugdringen van de kindersterfte en het aantal handicaps bij de geboorte, hetgeen kadert in de Millenniumdoelstellingen 4 en 5.

Bevallen in de heuvels
Wanneer je in de toeristische hoofdstad Nha Trang bent, lijkt de Vietnamese provincie Khan Hoa modern. Maar buiten de stad bestaat de regio voor een groot deel uit bebost heuvelachtig gebied waar mensen in kleine dorpjes wonen. Ze leven van de landbouw of visvangst. Veel van de handicaps waar kinesisten van Handicap International mee geconfronteerd worden, hadden op een betere manier aangepakt kunnen worden of zelfs voorkomen worden. Vaak worden handicaps pas opgemerkt wanneer de kinderen naar school gaan en de kans op een tijdige aanpak al voorbij is. Kinderen met aangeboren handicaps, zoals klompvoeten, beginnen pas aan hun revalidatie wanneer ze al zes jaar oud zijn.

Eigenlijk moeten ze meteen na de geboorte worden opgevolgd. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. In Vietnam is een consultatie bij een deskundige vroedvrouw voor de geboorte, net zomin als een Kind en Gezin- afspraak voor kleine baby’s, geen evidentie. In de provincie waar het project ‘Welcome to life’ (welkom in het leven) loopt, komt daar verandering in. Neem baby Tryen. Hij is twee maanden oud en als je goed kijkt, zie je dat zijn voetjes een tikje scheef staan. De ouders kregen na de geboorte van hun zoon te horen dat hij klompvoetjes heeft. De mama van Tryen huilde twee dagen lang toen ze het nieuws kreeg. De vroedvrouw die hielp bij de bevalling, Cuc, had net twee dagen voor de geboorte een vorming gevolgd van Handicap International rond het vroegtijdig opsporen van handicaps. Ze wist daardoor meteen dat Tryen een klompvoetje had.

Levenslang leren
Vroedvrouwen met de juiste bijscholing en uitgerust met het goede materiaal zijn cruciaal voor het project ‘Welcome to life’, maar dat alleen volstaat niet. Vroedvrouwen moeten hun patiënten kunnen doorverwijzen naar bekwame artsen die op hun beurt vlot samenwerken met verplegers en kinesisten. Daarom investeert Handicap International fors in vorming en logistieke ondersteuning van het bestaande gezondheidsysteem. Handicap International zorgt ervoor dat medisch personeel de juiste aanvullende opleidingen krijgt en samenwerkt om kinderen met een handicap zo snel en zo goed mogelijk op te vangen. Om dit te bereiken, nodigen we buitenlandse pediaters en andere specialisten uit om in Vietnam vorming te geven. Daarnaast sturen we ook dokters naar andere landen om zich bij te scholen. Onlangs ging een dokter drie maanden naar Oeganda om er te leren werken met een machine voor flexibele endoscopie. Handicap International kocht deze machine van meer dan 30.000 euro aan voor het grootste ziekenhuis in Nha Trang. Daarmee kunnen ze nu kinderen met waterhoofdjes analyseren en behandelen. Khai is een van hen. Toen hij zeven maanden oud was begon zijn hoofdje enorm te groeien. De ouders gingen naar het hospitaal voor een consultatie. Na een succesvolle operatie groeit het hoofdje niet meer.

Handicap International werkt aan Millenniumdoelstellingen 4 en 5
Wereldwijd sterven jaarlijks 530.000 vrouwen in het kraambed. Slechts 1 procent daarvan komt uit westerse landen. Er sterven ook jaarlijks 10 miljoen kinderen onder de 5 jaar, waarvan 4 miljoen tijdens de eerste levensmaand. De Millenniumdoelstellingen, vastgelegd door wereldleiders op het einde van de vorige eeuw, willen de sterfte bij moeders met drie vierde terugdringen en kindersterfte onder de 5 jaar met twee derde. Dankzij deze doelstellingen werken heel wat organisaties aan het terugdringen van de mortaliteit. Er wordt echter weinig gedaan om handicaps te voorkomen of op een correcte manier op te vangen. We staan er niet vaak bij stil, maar het Belgische gezondheidssysteem garandeert iedereen een veilige zwangerschap en bevalling. Kleine baby’s worden getest en meteen opgevolgd als er een aangeboren handicap is of als er een risico bestaat. Dat is verre van evident in vele zich ontwikkelende landen. Hoe komt een vrouw uit de bergen in Vietnam te weten dat ze tijdens haar zwangerschap bepaalde zaken beter niet eet en hoe wordt ze het best bijgestaan tijdens haar bevalling? Voor elke vrouw die sterft in het kraambed zijn er 30 die gewond raken of gehandicapt worden. Handicap International specialiseert zich daarom in projecten voor de gezondheid van moeder en kind in Zuidoost-Azië en Centraal-Afrika. Als een kind toch gehandicapt raakt, moet het op een correcte manier kunnen revalideren en als volwaardig lid in de gemeenschap worden opgenomen.

Een solidariteitsfonds voor de allerarmsten
Uyen woont in de heuvels en behoort tot de Raglai-minderheid. Ze is 22 en heeft een keizersnede moeten ondergaan omdat ze hoge koorts had tijdens de bevalling. “Ik ben lid van het solidariteitsfonds dat door Handicap International werd opgericht. Daardoor werden alle kosten om naar het ziekenhuis te gaan terugbetaald. In het lokale gezondheidscentrum, waar de meeste vrouwen bevallen, zou mijn baby niet op zo’n veilige manier ter wereld zijn gekomen.” Uyen werd lid van het solidariteitsfonds op aanraden van andere zwangere vrouwen. Ze wil met haar bijdrage van 1 dollar per bevalling de gezondheid van haar baby garanderen en ook de andere vrouwen steunen.

Impact op lange termijn
Om een blijvende impact te hebben wil Handicap International tijdens de zes jaar dat het project ‘Welcome to life’ loopt iets creëren dat ook na het project kan blijven bestaan. Daarom wordt de nadruk gelegd op vorming van lokale mensen. Het project van Handicap International in deze provincie zal model staan om ook elders in Vietnam de gezondheidszorg in afgelegen gebieden te verbeteren.

Deel dit artikel