Wetenschappelijk onderzoek in rampenhulpverlening broodnodig

Er is nood aan wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor hulpverlening bij rampen. Daarom verzamelden academici, experten en ngo's zich tijdens de tweede Evidence Aid Conferentie op 29 en 30 oktober in Brussel.

"Wanneer hulporganisaties naar rampgebieden trekken, moeten ze weten wat werkt, wat niet en wat nog bewezen dient te worden", stelt Prof. dr. Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen.

Evidence-based practice
Daarvoor kunnen organisaties terugvallen op de nieuwe standaard  'Evidence-based practice'. Deze methodiek staat voor wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen die aangevuld zijn door jarenlange ervaring van experten en bijgesteld in functie van de noden en voorkeuren van de doelgroep.

De tweede Evidence Aid Conference bracht het kruim van zowel academici en experten als van topvertegenwoordigers uit de ngo-sector bij elkaar. Zo waren onder meer de universiteiten van Dublin, Georgetown, Ottawa en Oxford vertegenwoordigd, evenals hulporganisaties als Artsen Zonder Grenzen en het Internationale Rode Kruis.

Aanbevelingen
 "Deze tweedaagse heeft tot zeer werkbare aanbevelingen geleid. De nood aan 'evidence-based practice' is groot, daarover was iedereen het eens. Bovendien stelden we vast dat er bij experten van hulporganisaties al heel wat data beschikbaar is. Alleen worden de data meestal niet gepubliceerd", aldus Prof. dr. Vandekerckhove.

Daarom zijn er twee belangrijke aanbevelingen geformuleerd. Enerzijds moeten hulpmedewerkers die actief zijn in rampsituaties, de juiste opleiding krijgen om hun bevindingen te documenteren en die cruciale informatie correct te verwerken. Anderzijds moet er een database worden ontwikkeld die evidence-based practice voor hulporganisaties publiek beschikbaar stelt.

Een voorbeeld
Wat kan evidence-based practice nu concreet betekenen in het veld? En waar wordt het verschil gemaakt? Prof. dr. Philippe Vandekerckhove: "Tijdens de laatste Music For Life een jaar geleden, trokken we ten strijde tegen diarree. Diarree in een rampomgeving of een vluchtelingenkamp is verantwoordelijk voor meer dan 40% van de sterfgevallen. Uit wetenschappelijke artikels blijkt dat waterbehandeling op het niveau van de huishoudens veel effectiever is dan behandeling aan de bron. Dit heeft geleid tot een andere aanpak bij noodsituaties. Zo geven lokale Rode Kruisvrijwilligers nu ook training aan de bevolking van getroffen gebieden. Uitleggen hoe water veilig kan worden behandeld en bewaard in de huishoudens zelf, daar draait het om. Dankzij deze vernieuwde aanpak omtrent diarreebestrijding op basis van evidence-based practice denken we in de periode 2005-2015 wereldwijd zeer veel sterfgevallen te kunnen voorkomen."

Rode Kruis-Vlaanderen DOOR:

Deel dit artikel