Wetenschappers eisen aandacht voor drooglanden op Rio+20

Onderzoekers uit Afrika, Brazilië, Argentinië en Frankrijk hebben samen opgeroepen tot meer wetenschappelijke samenwerking om drooglanden overal ter wereld te beschermen. Ze willen dat het thema besproken wordt op de Rio+20-top volgend jaar.

De voorbije maanden stonden vooral draslanden in de kijker, waterrijke gebieden met vaak een rijke biodiversiteit. Maar ook hun tegenhangers, de drooglanden, verdienen aandacht, stellen wetenschappers. Het zijn gebieden met lage concentraties aan water in de bodem, waardoor de plantengroei het moeilijk krijgt. Onder meer de Afrikaanse savanne en de Russische steppe zijn voorbeelden van drooglanden.
Verwoestijning

De belangrijkste bedreigingen voor drooglanden zijn verwoestijning en aftakeling van de bodemkwaliteit. De bevolking in die gebieden krijgt te maken met voedselonzekerheid en ondervoeding en de menselijke druk op natuurlijke rijkdommen is groot. Een explosieve bevolkingsgroei en de opwarming van de aarde maken de gebieden in de komende jaren nog kwetsbaarder.

"De inspanningen om de wetenschappelijke samenwerking rond drooglanden te stimuleren moeten daarom op alle niveaus verbeterd worden", zeggen de wetenschappers in een gemeenschappelijke verklaring, die gericht is aan de organisatie van de wereldtop rond duurzame ontwikkeling in juni volgend jaar in Rio. De top wordt Rio+20 genoemd omdat hij twintig jaar na de eerste Top voor de Aarde (1992) komt.
Traditionele kennis

Concreet moeten er lokale onderzoeksprojecten komen, moeten wetenschappelijke gegevens beter gedeeld worden en moeten de resultaten door de beleidsmakers ter harte genomen worden.

In de verklaring breken de onderzoekers ook een lans voor meer Zuid-Zuidsamenwerking en aandacht voor de bestaande traditionele kennis in de lokale gemeenschappen.

De initiatiefnemers maken zich sterk dat er in Brazilië aandacht zal zijn voor het thema, omdat ook 11 procent van het Braziliaanse grondgebied uit drooglanden bestaat.

Joren Gettemans

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel