Wetsvoorstel tegen oneerlijke handelspraktijken ingediend

In 2014 verzamelde 11.11.11 getuigenissen in Kenia over oneerlijke handelspraktijken tussen Europese handelaars en Keniaanse exporteurs.

Vorig jaar klaagde 11.11.11 de oneerlijke handelspraktijken aan in de voedselketen. Niet alleen ondermijnen die het inkomen van producenten, maar ze leiden ook tot voedselverspilling. Deze maand heeft N-VA Volksvertegenwoordiger Rita Gantois een wetsvoorstel ingediend om oneerlijke handelspraktijken strafbaar te maken.

Oneerlijke handelspraktijken komen veel voor in de voedselketen. Dat komt door machtsconcentratie in bepaalde delen van de keten. Boeren en kleine verwerkende bedrijven zijn er het slachtoffer van. Ze hebben te maken met laattijdige annulering, eenzijdige prijsverlagingen, inhoudingen van betaling, betwisbare afkeuringen, enz. Op die manier blijven producenten dikwijls zitten met hun producten en wordt voedsel verspild.

Volksvertegenwoordiger Rita Gantois diende op 13 november samen met drie partijgenoten (J.Klaps, W.Janssen en B.Wollants) een wetsvoorstel in om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken via een wijziging van het Wetboek Economische Recht, meer bepaald het mededingingsrecht. Dat is eerder al voorgedaan door Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Italiƫ, maar ook door Zwitserland, Japan en Zuid-Korea. Tot nu toe kunnen consumenten in Belgiƫ wel oneerlijke handelspraktijken aanklagen van bedrijven, maar bedrijven niet ten aanzien van elkaar.

Het wetsvoorstel voegt een paragraaf toe aan de bestaande wet die zegt "Het is ondernemingen of een groep van ondernemingen verboden om misbruik te maken van hun aanmerkelijke machtspositie ten aanzien van andere ondernemingen"... De misbruiken worden opgesomd: ongelijke voorwaarden, het aanhoudend dwingen om te verkopen aan een prijs die de productieprijs niet dekt, het opleggen van onbillijke contractuele voorwaarden, de plotse verzwaring van de handelsrelatie.

Als het wetsvoorstel aanvaard wordt kunnen de Belgische mededingingsautoriteiten toezicht houden op de handelspraktijken tussen bedrijven. Bij aanhoudende miskenning volgt een bekendmaking in het Staatsblad en uiteindelijk een boete.

11.11.11 is tevreden dat dit voorstel is ingediend en hoopt dat het zijn effect niet zal missen. 11.11.11 hoopt wel dat producenten uit ontwikkelingslanden er uiteindelijk ook beroep kunnen op doen. In 2014 bracht 11.11.11 samen met Tristram Stuart van de Britse NGO Feedback verscheidene getuigenissen mee uit Kenia over voedselverspilling en van oneerlijke handelspraktijken tussen Europese (en ook Belgische) handelaars en Keniaanse producten en exporteurs.

Marc Maes
Beleidsmedewerker handel

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels