Wie is de grote afwezige van de verkiezingen?

afwezigeElf presidentskandidaten en 19.497 kandidaten voor het nationale parlement. Aan politieke ambitie ontbreekt het de Congolezen duidelijk niet. Wie is dan de grote afwezige van deze verkiezingen?


De Congolese vrouw

Na publicatie van de kandidatenlijsten bleek immers geen enkele vrouwelijke presidentskandidate weerhouden te zijn, en in quasi elke provincie ligt het percentage vrouwen op de lijsten onder de tien procent.

In de provincie Zuid-Kivu bijvoorbeeld, bevinden zich onder de 828 kandidaten slechts 71 vrouwen, een luttele 7%.

De oorzaken van deze afwezigheid?

De weigering van de meeste politieke partijen om vrouwen een (verkiesbare) plaats op hun lijsten te geven, een gebrek aan organisatie en mobilisatie door de civiele maatschappij en de vrouwenorganisaties in het bijzonder, en artikel 13 van de electorale wet. Dit artikel legt op dat kandidatenlijsten rekening moeten houden met de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, maar voegt toe dat er geen enkele sanctie wordt opgelegd aan niet-naleving ervan. Deze laatste paragraaf ontdoet het artikel uiteraard van alle gewicht:

"Article 13 : On entend par liste un document établi par les partis politiques ou les regroupements politiques comportant plusieurs noms des candidats. Dans une circonscription électorale à un seul siège à pourvoir, les partis politiques ou les regroupements politiques présentent la candidature unique du parti politique ou du regroupement politique.Chaque liste est établie en tenant compte de la représentation paritaire homme - femme et de la promotion de la personne vivant avec handicap. Toutefois, la non-réalisation de la parité homme - femme et la non présence de la personne vivant avec handicap ne sont pas motif d'irrecevabilité d'une liste."

Ook bij de verkiezingen in 2006 waren de vrouwen nagenoeg afwezig, met gevolgen die zich laten raden: een parlement waarin vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd zijn, met nog geen 10% van de zitjes. In Zuid-Kivu, om verder te gaan met ons voorbeeld, raakte in 2006 geen enkele vrouw verkozen.

Ondertussen komt er wel wat actie op gang

In april trachtte de ngo CAFCO (Cadre de formation et de concertation de la femme congolaise) artikel 13 van de kieswet te laten modifiëren, voorlopig zonder succes. Een klacht bij het Hoogerechtshof is hangende, omdat dit artikel 13 een schending van het principe van de gelijkheid tussen man en vrouw (artikel 14 van de Grondwet) inhoudt.

In Zuid-Kivu, waar de vrouwen momenteel dus geen (vrouwelijke) vertegenwoordigers hebben in het parlement, verzamelden de 71 parlementskandidates zich gisteren om een strategie uit te dokteren die hun overwinningskansen kan maximaliseren. Zij werden hiertoe bijgestaan door de ngo Pole (Pole action genre et élection).

Ook waren er twee vertegenwoordigers van de kiescommissie CENI aanwezig. En het 'Observatoire pour la parité' lanceerde recent een dringende oproep opdat zoveel mogelijk vrouwen zich in november laten kandidaatstellen voor de provinciale verkiezingen (maart 2012). Zij vragen aan de politieke partijen om vrijwillig quota in te voeren voor hun kandidatenlijsten, en aan de vrouwenorganisaties om actie te voeren en te mobiliseren zodat zoveel mogelijk vrouwen zich effectief kandidaatstellen.

De campagne "PLACE(S) AUX FEMMES" is een feit. De slogan "Je vote pour une liste paritaire" zal de komende weken hopelijk overal te horen zijn.
De volledige oproep van het Observatoire de la Parité vind je hier

Deel dit artikel