Zonder gendergelijkheid is duurzame ontwikkeling niet mogelijk

IpsnewsNEW YORK, 14 juni 2012 ( IPS ) - Empowerment van vrouwen is cruciaal voor duurzame ontwikkeling, en de Rio+20-conferentie moet dat erkennen, zegt Michele Bachelet, directeur van VN Vrouwen, in een interview.

Duurzame ontwikkeling is niet mogelijk zonder gendergelijkheid en empowerment van vrouwen, vindt Bachelet. "Gendergelijkheid bepaalt wat de toegang is van mannen en vrouwen tot land en kapitaal, of ze in staat zijn mogelijkheden op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid te grijpen, en of ze toegang hebben tot basisvoorzieningen."


Honger

In ontwikkelingslanden is 43 van de arbeidskrachten op het land vrouw, zegt Bachelet. "In sommige delen van Afrika is dat 80 procent. Als zij dezelfde toegang tot middelen hadden, zou de productie met 20 tot 30 procent toenemen. Het aantal mensen met honger in de wereld zou dan 12 to 17 procent kunnen dalen."

Volgens Bachelet biedt de Rio+20-conferentie over duurzame ontwikkeling, die deze maand plaatsvindt, een kans om tot een ontwikkelingsparadigma te komen dat dit erkent.

Een belangrijk punt voor VN Vrouwen is participatie en leiderschap van vrouwen. Dat heeft ook gevolgen voor de conferentie zelf. "Er is dit jaar een high-levelforum van vrouwen op topposities en een speciale bijeenkomst van vrouwelijke leiders over honger. Een aantal vrouwelijke staatshoofden doet ook mee om aandacht te vragen voor de relatie tussen gendergelijkheid en duurzaamheid, dus wat dat betreft zien we vooruitgang." Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat er in het actieplan komt dat de wereldleiders in Rio de Janeiro zullen tekenen.


Seksuele rechten

Volgens Bachelet zijn er een paar kwesties die absoluut aan de orde moeten komen in Rio. Allereerst dat regeringen moeten werken aan een grotere participatie van vrouwen, ook op regeringsniveau, omdat dat essentieel is voor duurzame ontwikkeling.

De toegang van vrouwen tot productiefactoren, en het bezit en management ervan, moet worden verbeterd. Er moet een einde komen aan geweld tegen vrouwen. En - een van de meest controversiële thema's - rechten van vrouwen op gezondheid, ook reproductieve gezondheid, moeten worden erkend. "Je moet alles bij elkaar nemen dat te maken heeft met gendergelijkheid", zegt Bachelet. "Je kunt niet het recht op participatie versterken, maar niet evenveel belang hechten aan seksuele en reproductieve rechten."

"Ik ben er wel blij om dat gendergelijkheid en empowerment door de hele onderhandelingstekst heen staan. Er staan ook nog voorstellen in over rechten van vrouwen op het gebied van drinkwater, en over seksuele en reproductieve rechten. Ik hoop dat deze voorstellen standhouden."

Als regeringen in de toekomst gaan praten over een nieuwe ontwikkelingsagenda, na de millenniumdoelstellingen, moet gender hier volledig in worden geïntegreerd. "Ik zou graag een aparte doelstelling willen over genderempowerment, en verschillende genderindicatoren die onder de andere doelstellingen vallen. Wij geloven dat gendergelijkheid overal in moet terugkomen en tegelijkertijd als een doel in zichzelf moet worden gezien", aldus Bachelet.

IPS DOOR:

Deel dit artikel