Zonder respect geen hulpverlening in Syrië

Zonder respect voor het internationaal humanitair recht en de humanitaire principes zijn zinvolle hulp en bescherming in Syrië onmogelijk. Dat zegt Peter Maurer, president van het Internationale Rode Kruis, in een statement.

Maurer benadrukt in zijn statement dat hulp pas zinvol en effectief is als alle betrokken partijen de  hulpverlening ondersteunen. Dat betekent meer dan eenmalige distributies: het vereist herhaaldelijke toegang tot gebieden in het conflictgebied en vrij contact met de getroffen bevolking om echt goed te kunnen bepalen wat de noodzakelijke behoeften zijn. Het betekent ook dat een wapenstilstand zo lang van kracht blijft als nodig is om te onderhandelen over toegang.

Evacuaties

Het evacueren van burgers is erg belangrijk. Maar ook burgers die, om wat voor reden dan ook, er voor kiezen om thuis te blijven, zijn beschermd door het humanitair recht en mogen niet worden aangevallen. Iedereen die ontheemd is, heeft recht op onderdak, hygiëne, gezondheid, veiligheid en voeding.

Voorwaarden

Maurer: "Het Internationale Rode Kruis staat klaar om hulp te verlenen bij nieuwe evacuaties van Syrische burgers, maar alleen als de omstandigheden voldoen aan de vaste voorwaarden: alle partijen moeten garanderen dat onze teams, én die van de Syrische Rode Halve Maan, te allen tijde veilig toegang hebben – en wij zullen alleen hulp verlenen als die evacuatie voor iedereen vrijwillig plaatsvindt."


Deel dit artikel