"Zuid-Afrikaanse ondernemers klaar om samen te werken"

stephen miller lage resolutieBijna twintig jaar na de val van het apartheidsregime werken de ondernemersverenigingen in Zuid-Afrika nog altijd langs raciale scheidingslijnen. Samen met Unizo heeft Trias de ambitie om de drie grootste organisaties onderling te laten samenwerken, in het belang van de kleine ondernemers.


Stephen Miller: "Eerdere pogingen om de ondernemersverenigingen in Zuid-Afrika te laten samenwerken zijn mislukt. Maar nu staan de neuzen voor het eerst in dezelfde richting."
Voor de huidige regering in Zuid-Afrika is tewerkstelling één van de grootste beleidsprioriteiten. Het besef is gerijpt dat het kleinschalig ondernemerschap een cruciale hefboom is voor de economische groei. Om een gunstig ondernemersklimaat tot stand te brengen, heeft het land nood aan sterke ondernemersverenigingen.

De grootste belangenorganisaties zijn op dit ogenblik het Afrikaanse Handelsinstituut, de National African Federated Chamber of Commerce and Industry en de South African Chamber of Commerce and Industry. Het historische groeiproces van deze handelskamers heeft ervoor gezorgd dat ze elk andere bevolkingssegmenten vertegenwoordigen.

"Maar alle drie erkennen ze het belang van samenwerking. De tijd is rijp voor verandering", benadrukt Stephen Miller, de kersverse landendirecteur van Trias die aangesteld werd om dit project in goede banen te leiden. Hoewel hij blank is, groeide Miller op in zwarte woonwijken. Hij heeft een boeiende job bij Artsen zonder Grenzen opgegeven omdat hij rotsvast gelooft in zijn slaagkansen om alle ondernemers rond de tafel te brengen.

Miller hoedt zich er evenwel voor om te hard van stapel te lopen. "We gaan de samenwerking tussen de handelskamers niet forceren. Maar in het derde jaar van ons project willen we er toch voor zorgen dat de drie organisaties gezamenlijke standpunten innemen en verdedigen. Vandaag opereren ze nog altijd in verspreide slagorde, met alle gevolgen van dien", aldus de landendirecteur.

Een andere component van het project is de versterking van de organisatiestructuren bij elk van de handelskamers. "We gaan eerst hun zwakke punten gedetailleerd in kaart brengen. Vervolgens gaan we die wegwerken op basis van de expertise die bij Trias aanwezig is", luidt het.

"Dat ook Unizo een actieve rol gaat spelen in het project is een extra troef", aldus Stephen Miller. "De National African Federated Chamber of Commerce and Industry heeft 150.000 leden, maar er zijn er slechts 5.000 die lidgeld betalen. Unizo zal deze organisatie er zeker op wijzen dat een gezond financieel beleid noodzakelijk is om een kwalitatief dienstenaanbod uit te bouwen."

In een eerste fase zal het project drie jaar duren. Het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking investeert 900.000 euro. Trias, Unizo en de drie Zuid-Afrikaanse ondernemersverenigingen brengen in totaal bijna één miljoen euro samen.

www.triasngo.be
Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel