Zuiden grootste verliezers in Doha

11.11.11

Persbericht 8 december2012

DOHA: Op de klimaattop van Doha werd zaterdagavond, veel later dan verwacht, een akkoord bereikt. Het Kyotoprotocol werd verlengd tot 2020, maar wat op tafel ligt remt nauwelijks klimaatopwarming af. Vooral op vlak van elementen die cruciaal zijn voor het Zuiden, liep het fout. Doha liet met andere woorden het Zuiden in de steek.

Oxfam, CNCD en 11.11.11 zijn terecht verontwaardigd en maken een gezamenlijke analyse. Conclusie: het ging tot op het laatste moment hard tegen hard, maar het Zuiden komt als grootste verliezer uit de strijd. Elk jaar laten 300.000 mensen het leven door de gevolgen van de klimaatverandering. Doha had hier geen oren naar.

Bogdan Vanden Berghe: "Het akkoord over klimaatfinanciering is bedroevend slecht. Zonder concrete cijfers op tafel, daalt klimaatfinanciering in plaats van de noodzakelijke stijging. Een klein lichtpuntje is de nadruk op financiering om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatopwarming.

Terwijl Sing for The Climate een gigantisch succes was in Doha, maakten de bevoegde Belgische politici een ongelofelijk zwak optreden in het financieringsdossier. België sloeg al een slecht figuur door zijn eerdere klimaatfinancieringsbelofte niet na te komen. Nu blijkt dat ons land geen enkel cijfer op tafel gelegd heeft voor klimaatfinanciering na 2013. Op die manier laten we het Zuiden in de steek in hun strijd tegen de klimaatopwarming.

Maar we graven ook ons eigen graf: een mondiaal akkoord die onze planeet leefbaar houdt zonder compensaties voor de schade die ontwikkelingslanden nu reeds ondervinden is ondenkbaar. Bijzonder triest van de bevoegde politici die wel meezongen met Sing for the Climate, maar niet thuis gaven als het er op aan kwam een voortrekkersrol te spelen in Doha."

Het gebrek aan ambitie en middelen voor het Zuiden zal uitmonden in meer 'schade en verlies' als gevolg van de klimaatopwarming. En laat dit nu net één de elementen zijn waar ontwikkelingslanden de laatste nacht keihard voor gevochten hebben. De Verenigde staten waren absoluut geen voorstander van een internationale compensatie en verzekeringsmechanisme. In het compromis van deze avond werd beslist om volgend jaar een institutionele regeling te treffen. Een kleine overwinning.

Bogdan Vanden Berghe: "In het proces naar een nieuw globaal klimaatakkoord werd enkel lippendienst bewezen naar cruciale elementen omtrent rechtvaardigheid. In Doha werd een vaag proces op poten gezet. Er ligt nog erg veel werk op tafel als we in 2015 een globaal en ambitieus akkoord willen bereiken."


Perscontact:
  • Sarah Lamote (11.11.11): 00974 333 96 717
  • Brigitte Gloire (Oxfam): 00974 552 52 198 of 0032 494 58 86 06
  • Veronique Rigot (CNCD-11.11.11): 00974 55 74 30 47


Meer info:

Deel dit artikel