1 jaar na ontslag milieuminister: 11.11.11-partner ATM maakt balans op

Open mijnbouw Filipijnen - ATM

In mei 2017 maakte een parlementscommissie een einde aan de politieke carrière van Gina Lopez, nadat ze 8 maanden lang de Filipijnse minister van Milieu en Natuurlijke Rijkdommen was geweest. Tijdens haar bewind plaatste ze als eerste milieuminister de natuur en de bevolking boven de belangen van de mijnbouwsector. Wat blijft 1 jaar na haar afzetting over van haar verwezenlijkingen?

Tijdens de Lopez' korte regeerperiode waren milieugroepen kind aan huis bij haar. Jaybee Garganera van Alyansa Tigal Mina (ATM): "Ze belichaamde de broodnodige politieke moed om de snelle aftakeling van het milieu voorrang te geven en om op te komen voor de belangen van de getroffen gemeenschappen. Lopez' maakte duidelijk dat een investering in het milieu ook een investering is in de toekomst, die iedereen ten goede komt."

Audit

Lopez durfde inderdaad op te treden tegen de mijnbouwsector. Enkele dagen na haar aanstelling startte ze een audit om de praktijken van de sector te evalueren. Die leidde tot het bevel om 28 mijnen te sluiten en de annulering van 75 vergunningen voor mijnbouwexploratie. Deze beslissing was gestoeld op de vaststelling dat de projecten zich bevinden in gebieden die belangrijk zijn voor waterwinning, dat het afvalwater van de mijnen rivieren vervuilt of dat de mijnbouw leidt tot ontbossing. Lopez vaardigde eveneens een verbod uit op nieuwe openmijnbouwprojecten en ze startte steunprogramma's voor de getroffen gemeenschappen, onder meer van sanering en ecotoerisme.

Koerswijziging

De nieuwe minister, Roy Cimatu, verklaarde bij zijn aantreden dat mijnbouw te verzoenen is met milieubescherming. Hij beloofde aan de sector om de resultaten van Lopez' audit te herzien, net als de beslissing om open mijnen te verbieden. Hij zou ook het moratorium op nieuwe mijnbouwprojecten opheffen. De milieubeweging zag dit als een terugkeer naar het gevreesde 'business as usual'-model, waarin de belangen van de sector de bovenhand hebben.

1 jaar later

Welke beloftes heeft Cimatu intussen gerealiseerd? De ballon om het verbod op open mijnbouw op te heffen werd doorprikt na een interventie van president Duterte, en de resultaten van de eerste mijnaudit zijn nog steeds niet weerlegd. In april 2018 pakte de minister uit met een goed rapport over afvalbeheer, de uitbreiding van beschermde natuurgebieden en het aantal geplante bomen, en hij lanceerde een oproep om een einde te maken aan de straffeloosheid van milieudelicten. Hij haalde eveneens de internationale media met de sluiting van het populaire vakantie-eiland Borocay door de gebrekkige infrastructuur, vooral inzake afvalwater.

Begin mei 2018 kondigde Cimatu aan dat zijn ministerie opnieuw Speciale Overeenkomsten voor Beschermde Gebieden (SAPA) zou uitreiken. Deze maatregel was sinds 2011 voor onbepaalde tijd geschorst. Vooral de toeristische sector verwelkomde die omdat ze meer rechtszekerheid bieden voor hun operaties in natuurgebieden. De milieubeweging ging op haar achterste poten staan, omdat ze de weg vrijmaken voor ontbossing. Het ministerie bezweek onder de druk en schortte de Speciale Overeenkomsten op 22 mei weer op.

Resultaten van ATM 

ATM verdedigde de resultaten van het Lopez-tijdperk met hand en tand. De organisatie bleef heel actief op het terrein, werkte nauw samen met de getroffen gemeenschappen en steunde hun strijd. Zo kon ze onder meer voorkomen dat de vergunning voor het mijnbedrijf HMC op het ieland Samar verlengd werd.

Een grote ommekeer na Lopez bleef dankzij het actieve lobbywerk van ATM toch wel uit. Maar er blijven alarmerende signalen, zoals Dutertes plan om de gebieden van inheemsen open te stellen voor investeerders. Wordt dit de doodsteek voor de verwezenlijkingen van de voorbije 20 maanden, of slaagt de milieubeweging er toch in om de weinige lichtpuntjes van dit regime te vrijwaren?

 

Deel dit artikel

       


Onze partners