11.11.11 juicht aanbandenlegging aasgierfondsen toe

PERSBERICHT (31 januari 2008)

Vandaag ligt er in de Senaat een wetsvoorstel voor dat de zogenaamde aasgierfondsen alvast in België de grond onder de voeten wegmaait. In eigen land hebben zulke fondsen reeds bewarend beslag kunnen leggen op ontwikkelingsgeld dat voor Congo-Brazzaville bestemd was. 11.11.11 is dan ook verheugd over dit wetsvoorstel.

Aasgierfondsen zijn financiële ondernemingen die oude schuldvorderingen van arme ontwikkelingslanden opkopen. Daarna dwingen ze deze landen via de rechtbank om het volledige bedrag van de oorspronkelijke schulden terug te betalen plus de intresten. Dat leidt tot inbeslagname van gelden bestemd voor Ontwikkelingssamenwerking en leningen van staat tot staat in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Zo raakte het onlangs bekend dat Kensington International (waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Kaaiman eilanden) de betaling vordert van Congo-Brazzaville voor een bedrag van 87 miljoen euro. 11 miljoen daarvan wordt rechtstreeks van de Belgische ontwikkelingssamenwerking opgeëist.

Het wetsvoorstel, een initiatief van senator Paul Wille (Open-Vld), werd eenparig goedgekeurd in de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken en Landsverdediging en wordt vanmiddag ter stemming voorgelegd in de plenaire vergadering. Uiteraard is 11.11.11 verheugd over dit voorstel. De mensen achter deze fondsen ontzien namelijk niets of niemand in hun geldhonger en de grootste slachtoffers is de arme bevolking in het zuiden. Zoals in het Afrikaanse Zambia, dat nu een kwart van zijn jaarlijks budget voor gezondheidszorg moet afstaan aan het Amerikaanse Donegal International. Dit aasgierfonds kocht een oude schuld aan Roemenië over voor 3,28 miljoen $ en streek enkele jaren later hiervoor 15 miljoen $ op. Van woekerwinsten gesproken. Zoals Rudy De Meyer van 11.11.11 zegt (geciteerd in het wetsvoorstel): “Veel schulden waren ooit erg groot, ze hadden een hoge nominale waarde, maar hebben nu een lage reële waarde… Dat betekent een potentiële hoge winstmarge voor aasgierfondsen.” 

Voor 11.11.11 is dit een eerste belangrijke stap. Maar daarmee zijn de getroffen landen nog niet gevrijwaard van deze praktijken. Hiervoor is internationale regelgeving nodig. De senatoren hebben hieromtrent een aantal aanbevelingen naar onze regering geformuleerd. 11.11.11 staat achter deze aanbevelingen en zal deze zo nodig aanscherpen en aanvullen. We zullen ook toezien op een naleving van deze aanbevelingen.

Meer informatie:
Pol Vandevoort, beleidsmedewerker 11.11.11

 

Deel dit artikel