11.11.11 licht Belgisch Syriëbeleid 2017 door

Zeven jaar na de start van vreedzame protesten is het nog steeds duidelijk dat een duurzame oplossing voor de Syrische oorlog enkel politiek kan zijn. Als Europese landen blijven volharden in militaire symptoombestrijding, staat er binnen enkele jaren een IS 2.0 op. België moet een voortrekkersrol spelen in de concrete uitvoering van de Europese Syriëstrategie.

Naar aanleiding van een nieuwe Europese Syriëconferentie in Brussel (24-25 april 2018) maakte 11.11.11 daarom een balans op van de Belgische inspanningen voor de Europese Syriëstrategie in 2017.

De afgelopen jaren was ons land te veel gefocust op het bombarderen van doelwitten in de strijd tegen IS. Van de 'omvattende benadering' die in het voorjaar van 2016 werd beloofd, kwam nog weinig in huis. 

Minst transparante land

België blijft bovendien één van de minst transparante landen binnen de Internationale Coalitie. Dat maakt het onmogelijk te weten hoeveel burgers al dan niet omkwamen door Belgische F-16's. Ons land wil geen data vrijgeven over specifieke tijdstippen, locaties en gebruikte munitie, en weigert categoriek om samen te werken met externe monitors zoals Airwars. Dit terwijl andere coalitiepartners een veel grotere transparantie aan de dag leggen, zonder de veiligheid van hun piloten te compromitteren.

Een buurland als Nederland toont dat een klein Europees land een concrete bijdrage kan leveren aan politieke en stabiliserende inspanningen in Syrië. Naast humanitaire inspanningen steunde Nederland in 2017 verschillende initiatieven van lokale middenveldorganisaties en initiatieven gericht op het herstel van basisdiensten.

11.11.11 is wel erg tevreden met de aankondiging, op 25 april 2018, dat België 1,3 miljoen euro zal bijdragen aan de VN-bewijzenbank voor Syrië. Meer concrete actie is echter nodig om bij te dragen aan de uitvoering van de Europese Syriëstrategie. Dit kan onder meer door:

  • Een uitbreiding van de scope van het Europese Madadfonds met heropbouwactiviteiten binnen Syrië, in plaats van de huidige exclusieve focus op de buurlanden van Syrië.
  • Concrete steun aan Syrische civiele maatschappij-organisaties, zoals voorzien in de Europese Syriëstrategie.
  • Extra inspanningen om een politieke transitie en een nationaal staakt-het-vuren te realiseren, en een stopzetting van alle wapenhandel naar de regio. 

 

Deel dit artikel