11.11.11 naar grondwettelijk hof in zaak Belgische wet tegen aasgierfondsen

Op 7 maart voerde 11.11.11 samen met zijn Franstalige zusterorganisatie CNCD-11.11.11 en met CADTM een actie aan de gebouwen van het Grondwettelijk Hof in Brussel. Het investeringsfonds NML Capital heeft een zaak aangespannen tegen de Belgische overheid om de Belgische wet tegen aasgierfondsen te laten vernietigen. Het Hof hoorde op die dag de verschillende partijen. Ook 11.11.11, dat zich partij heeft gesteld, werd gehoord door het Hof bij monde van zijn advocaat.

In 2015 stemden zowel de Belgische meerderheid als oppositie voor een nieuwe wet die de vleugels van aasgierfondsen knipt. Aasgierfondsen zijn speculatieve investeerders die schuldpapier opkopen van landen in financiële moeilijkheden. Ze kopen de schulden op van banken of andere financiële spelers die dat schuldpapier al hebben afgeschreven of zich hebben neergelegd bij een schuldherschikking. Ze betalen er een spotprijs voor. Vervolgens trachten ze via juridische weg een volledige terugbetaling, inclusief achterstallige interesten en eventuele boetes, te bekomen van het land met schulden. Op die manier boeken aasgierfondsen winstcijfers tot meer dan 1.000%, ten koste van de bewoners van de getroffen landen.

De Belgische wet geeft de rechter in België de mogelijkheid om het recht op terugbetaling van aasgierfondsen te beperkten tot de waarde die het fonds zelf betaalde voor het betrokken schuldpapier. Daarvoor moet de rechter eerst vaststellen of het fonds een 'ongeoorloofd voordeel' nastreeft en moet hij aantonen dat aan minstens één van een aantal voorwaarden is voldaan, zoals dat het fonds in een belastingparadijs is gesitueerd of dat het de sociale en economische rechten in de getroffen landen in het gedrang brengt. Op internationaal niveau kan de wet op heel wat bijval rekenen. Zo beveelt de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties aan om het Belgische voorbeeld te volgen.

11.11.11 trok sterk mee aan de kar voor de totstandkoming van de wet en stelde zich dan ook partij in de zaak. De finale uitspraak kan nog enkele maanden op zich laten wachten. Ondertussen kan ook het parlement een sterk signaal geven ter ondersteuning van dit wetgevende initiatief. Zo ligt er een parlementaire resolutie voor die ook andere landen en internationale instellingen aanspoort om soortgelijke initiatieven te nemen. De wet is dan ook een sterk diplomatiek instrument om op internationaal niveau de kwestie van aasgierfondsen op de agenda te plaatsen. Het gaat om een internationaal probleem dat ook een internationaal antwoord moet krijgen. België kan hierin, met zijn wet in de hand, een sterke rol spelen.

 

Deel dit artikel