9080-GUATEMALA: Oproep voor Noodhulp aan Guatemala

De bittere herrineringen van de tropische storm Mitch die in 1998 Centraal-Amerika teisterde werden opnieuw werkelijkheid onder de naam Stan.Dit keer met heel wat meer kracht en vernieling in Guatemala. Het aantal dodelijke slachtoffers op het moment van publicatie (10/10/2005) ligt op bijna 600. Na Mitch moest CONRED, de Nationale Coördinatie voor de Voorkoming van Rampen, er voor zorgen dat dergelijke catastrofes in de toekomst zouden beperkt blijven. Maar zeven jaar later herhaalt de ramp zich in viervoud. Noodhulp over het wegennet is bijna onmogelijk t.g.v. de overstromingen. De climatologische omstandigheden laten zelfs niet toe om de getroffen gebieden met helicopters te bevoorraden. Hopeloze Guatemalteken zoeken hun familieleden onder de dikke lagen modder.

Naar schatting 3,5 miljoen inwoners van Guatemala werden slachtoffer van de tropische storm Stan tegenover 770.000 in 1998 t.g.v. Mitch.  


Volgens de eerste ramingen van de materiële schade blijkt dat er op de belangrijkste wegen van het een 400-tal zware instortingen gebeurd zijn.
Daardoor is 26% van het geasfalteerde wegennet zwaar beschadigd. In de landbouw werden hele oogsten vernield of weggespoeld.
De schade aan de landbouw zal nog meer werkloosheid en extreme armoede veroorzaken onder grote delen van de inheemse bevolking. Eén van de gekendste oorzaken van modderstromen en aardverschuivingen is de ontbossing.

Het dorpje Panabaj in de nabijheid van het Atitlánmeer werd bedolven onder 2 a 3 meter modder. De gemeenschap bestaat ongveer uit 2300 mensen en nog tot heeft men er enkel 71 van kunnen localiseren.
Santiago Atitlán ligt er hulpeloos bij, enkele politieagenten staan de burgers bij, maar van hulpploegen en graafmachines is er geen sprake.
Twaalf van de dertien dichtst bevolkte departementen zijn het zwaarst getroffen. De grootste schade werd opgemeten in San Marcos, Quetzaltenango, Escuintla en Sololá.

Reddingswerkers en NGO’s vragen om dringende hulp:
Er is vraag naar noodrantsoenen voedsel, naar infrastructuur voor noodopvang (bouwmateriaal, matrassen, lakens en dekens, keukengerei, zeep en ander toiletgerei, enz.), drinkwater, medicijnen
(vooral tegen diaree en koortswerende middelen), babyvoeding, ontsmettingsmiddelen en gereedschap.

Via het rekeningnummer van Oxfam-Solidariteit zamelt het Vlaams Guatemalacomité fondsen in voor noodhulp aan de slachtoffers van de tropische storm Stan. Die fondsen worden rechtstreeks overgemaakt aan onze partners in Guatemala. U kan uw bijdrage storten op rekeningnummer:
000-0000028-28 met vermelding van de code 9080-Guatemala

(Voor een gift van 30 Euro ontvangt u een fiscaal attest.)

Het Vlaams Guatemalacomité is lid van de Europese Coördinatie voor Guatemalacomités. Tijdens de jaarlijkse vergadering worden in Guatemala gemeenschappelijke partners gekozen. Eén van onze belangrijkste partners is de milieuorganisatie “Madreselva”, zij zal de coördinatie van de noodhulp op zich nemen.

Stort nu uw bijdrage !

  • Voor 40 euro kan voedsel gekocht worden om 1 persoon 2 maanden te voeden.
  • Voor 25 euro kan 1 persoon onderdak krijgen en een basispakket keuken- en toiletgerei.

 

Deel dit artikel