Activist in Bali beschuldigd van laster

Gendo

I Wayan Suardana, beter bekend onder de naam Gendo, en bestuurslid van 11.11.11-partner WALHI, wordt beschuldigd van smaad en racisme voor een tweet waarin hij de aanhangers van een grootschalig landwinningsproject in Benoa Bay, in het zuiden van Bali, Indonesië, op de korrel neemt. 11.11.11 steunt de actie van Amnesty International om alle beschuldigingen in te trekken. 

Op 15 augustus diende de actiegroep Pospera ( De strijd van het volk) een klacht tegen Gendo in bij zowel de Nationale Politie als in 5 provinciale politiekantoren wegens een “lasterlijke” tweet over hun organisatie en de voorzitter, tevens parlementslid, Adian Napitupulu.

Gendo omschreef Pospera in zijn spot-tweet als "Pos Pemeras Rakyat", de afpersing van het volk, en haar leider als "Napitufulus" (fulus betekent geld), een woordspeling op de achternaam Napitupulu. Pospera beschuldigt Gendo nu van smaad, en diende een klacht in op grond van de wet op informatie-uitwisseling van 2008 en voor het aanzetten tot etnische haat op grond van de wet tegen Rassendiscriminatie. De politie onderzoekt momenteel de klachten.

De klacht houdt uiteraard verband met de actieve rol van Gendo in ForBALI, het actieforum dat reeds enkele jaren strijd voert tegen wat zij bestempelen als een ‘monsterproject’.

Het forum heeft talloze vreedzame protesten georganiseerd in en buiten Bali. ForBALI is een breed forum dat bestaat uit Balinese studenten, milieuactivisten, ngo's, kunstenaars en leden van de adat-gemeenschap, te vergelijken met inheemse bevolking.

Het protest van ForBALI is gebaseerd op de inschatting dat het project grote ecologische en culturele schade zal berokkenen. De baai met mangrove, 5 riviermondingen en koraalriffen is immers van groot ecologisch, economisch en cultureel belang. Voor de Hindu-bevolking in Bali zijn er maar liefst 60 heilige plaatsen in de baai, met o.a. onderwater-tempels. De baai heeft dus een bijzondere waarde in de Balinese cultuur, en dit verklaart ook het wijdverspreide protest. De Balinezen storen zich niet aan de vele toeristen, vorig jaar stond de teller op 4 miljoen, maar nu lijkt de maat vol. Dit project snijdt hen in de ziel. 

Projectontwikkelaar en biljonair Tomy Winata is immers van plan om een luxe resort aan te leggen met inbegrip van villa's, appartementen, zakencentra en een pretpark op 12 nieuwe kunstmatige eilanden.

Het 'monsterplan' van projectontwikkelaar Tomy Winata

Hij kreeg op het einde van de ambtstermijn van de vorige president een presidentieel decreet cadeau dat de bestemming van de baai veranderde van beschermd natuurgebied tot ‘recreatiezone’. Terwijl er nu een cruciale milieu-impactstudie loopt, probeert hij via allerlei liefdadigheidsacties de sympathie terug te winnen.

Gendo is niet de eerste ForBALI activist die gecriminaliseerd wordt, maar hij wordt beschouwd als één van de belangrijkste leiders omdat Walhi-Bali de eerste organisatie was die verzet aantekende tegen het project. Het is mede Gendo’s verdienste dat het forum nu zo breed is en vertakt naar alle lagen van de bevolking. Zo hebben 39 lokale raden een resolutie goedgekeurd tegen het project, en hebben daar kracht bijgezet door hun beslissing om de “kulkul bulus" te luiden, dit is een traditionele alarmbel om een dorp te waarschuwen bij gevaar, om zo een mogelijke arrestatie van één van de activisten te voorkomen. Indien het tot een veroordeling komt riskeert hij tot 6 jaar gevangenisstraf en een boete tot 1 miljard Rupiah (67.500 euro).

Gendo zelf blijft er onbewogen bij: “Er zijn zoveel pogingen om de beweging in diskrediet te brengen, sommigen beschuldigen ons ervan dat we de onafhankelijkheid van Bali eisen, maar dat maakt ons alleen maar sterker.”

Amnesty International heeft een briefschrijfactie gelanceerd met een oproep aan de Indonesische autoriteiten om 1. alle strafrechtelijke onderzoeken tegen Gendo stop te zetten, 2. af te zien van het intimideren of vervolgen van vreedzame verdedigers van de mensenrechten en de rechten van de natuur en 3. alle bepalingen in de wet op informatieuitwisseling die de vrijheid van meningsuiting aan banden leggen, en die verder gaan dan wat binnen de internationale mensenrechtenwetgeving is afgesproken, geschrapt worden. De actie loopt tot 24 oktober 2016, en richt zich tot het hoofd van de politie, het kabinetshoofd van de president en de voorzitter van de mensenrechtencommissie.


 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels