Afspraak in de sauna met de enige Belgische minister

overleg-minister-fremault

Een zonnige blauwe maandag 8 december, de tweede week van de onderhandelingen in Lima is net begonnen. In de nasleep van het Belgisch debacle rond klimaatfinanciering landde de moedige Brusselse minister Frémault (CdH) in Lima. Vanaf nu nemen de ministers het heft (gedeeltelijk) over van de technische experten. Zij moeten de vele laatste politieke knopen doorhakken.

Daarvoor kon ze eerst nog een stevige briefing gebruiken van de vertegenwoordigers van het Platform Klimaatrechtvaardigheid
.

De enige Belgische minister

Wist de dapperste der Gallische ministers dat haar rijk landje (nog) niets heeft bijgedragen aan het Groen Klimaatfonds?

Correctie: minister Frémault is niet met volledig lege handen naar Lima gekomen. Het Brussels Gewest heeft net een bedrag van € 600.000 vrijgemaakt omdat er nog steeds geen intra-Belgisch akkoord werd bereikt over de Belgische bijdrage. Dit geld staat nochtans klaar op een (gezamenlijke) Belgische rekening. Het blijft dus nog even wachten en hopen op een intra-Belgisch of unilateraal akkoord van de gewesten voor een significante bijdrage.


Klaar voor de stalking

Wist ze dat ze constant gestalkt zou worden in de wandelgangen en op de formelere momenten?

Absoluut. Maar ze had geen keuze. Van de vier Belgische 'klimaatministers' moést ze willens nillens België vertegenwoordigen omdat het Brussels Gewest de eer heeft België te vertegenwoordigen op de COP. Toepassing van het rotatieprincipe. Gewoonlijk wordt een regionale minister minstens vergezeld door de federale minister. Maar onze federale minister had niets aan te kondigen omwille van de politieke onwil van de Waalse en regionale regering. Ze verkoos dan ook de eer aan zichzelf te houden en bleef thuis.


Briefing in het bloedheet 'Belgisch kot'

In de snikhete vergaderruimte van het Belgisch Platform voor Klimaatrechtvaardigheid legde minister Frémault vrolijk puffend haar oor te luisteren. Het Belgisch Platform voor Klimaatrechtvaardigheid bestaat uit de drie grote families van het Belgisch maatschappelijk middenveld (de milieubeweging, de Noord-Zuid ngo's en de vakbonden).

Eerst deden we onze gezamenlijke aanbevelingen uit de doeken: waar zouden we moeten staan? Daarna kwam een stand van zaken over de geboekte vooruitgang : waar staan de onderhandelingen nu? Wat moet er absoluut nog mee in de elementen van het klimaatakkoord?

We wezen onder andere op de noodzaak van het verscherpen van de doelstellingen vóór dat het akkoord dat volgend jaar in Parijs afgesloten moet worden in werking zal treden in 2020. Het verhogen van dit zgn. 'pre-2020 ambitieniveau' is een must om nog min of meer 'on track' te blijven: op Europees niveau moeten we naar 30% emissiereductie (ipv denu vooropgestelde en bijna behaalde 20%). Daarnaast moeten op z'n minst concrete maatregelen in verschillende sectoren op vrijwillige basis zorgen voor een vermindering van de CO2-uitstoot.


Nog veel werk aan de winkel

Wat het nieuw akkoord betreft, is er nog veel werk voor de boeg. Zo zullen de partijen tegen mei 2015 allicht enkel hun bijdrage voor CO2-vermindering moeten voorstellen. Terwijl we hierbij ook graag de ambities inzake adaptatie en financiering opgenomen zagen. Deze referentie zal als basis gelden voor de doelstellingen van het akkoord dat volgend jaar in Parijs afgesloten wordt. Een vijfjarige verbintenisperiode (van 2020-2025) zit er waarschijnlijk niet meer in, noch een bepaling rond langere termijndoelstellingen, ... Je zou voor minder beginnen zweten.

Veel succes, mevrouw de minister!

Samuel Lietaer, beleidsmedewerker klimaat 11.11.11

Deel dit artikel