Agroforestry-subsidie: inschrijven voor 1 september 2011

pensioensparen door investering in ecologische infrastructuur...Wervel boekt opnieuw succes! Op 17 juni bevestigde de Vlaamse Regering de steun voor boslandbouwsystemen (agroforestry) - lees het besluit. De juridische obstakels zijn nu van de baan en de steun kan toegekend worden vanaf 0,5 hectare en 30 bomen/hectare, tot 70% van de aanplantkosten. Daarmee komt er een positief antwoord op onze vragen. Inschrijven moet je als landbouwer doen via het e-loket voor 1 september.

Wervel is verheugd dat de inbreng die we in het voorjaar deden tijdens de zitting van de SALV- en MINAraden, grotendeels een herhaling van wat we eind 2009 stelden, nu gehoor heeft gevonden. De juridische knelpunten worden aangepakt, wat u meer in detail kan lezen in het Vilt-artikel "Vlaamse regering ruimt juridische obstakels boslandbouw". Samen met de versoepeling van de subsidievoorwaarden (zie hierboven) is dat dus zeer goed nieuws.

Bovendien is nu ook de verwarring die bestond tussen agroforestry en korteomloophout uitgeklaard: de bomen moeten 15 jaar blijven staan. Ook administratieve overlast voor landbouwers (zoals kaptabel in bosbouw) wordt gelukkig vermeden.

BRON:
Wervel

Wervel vzw DOOR:

Deel dit artikel