'Aleppo is vernietigd tegen Kerstmis': onverschilligheid is dodelijk

syria aleppo besieged

Sinds 15 november wordt Aleppo opnieuw genadeloos onder vuur genomen. De val van Oost-Aleppo, waar minstens 275.000 burgers (inclusief 100.000 kinderen) wonen, is nakend.

Eind november veroverden pro-regeringstroepen (inclusief buitenlandse sektarische milities), de strategisch erg belangrijke wijken Sakhur, Hanano, Haydariya, Jabal Badro en Sheikh Khodr. Medische infrastructuur wordt systematisch aangevallen, waardoor er volgens de VN geen functionerende ziekenhuizen meer overblijven.

De situatie in Oost-Aleppo is voorbij dramatisch: 'Shame on us all to stop the annihilation of Eastern Aleppo', stelde VN-chef voor Humanitaire Zaken O’Brien op 21 november.

Honderden burgers kwamen sinds midden september 2016 om het leven, inclusief tientallen burgers die gedood werden door raketaanvallen van de gewapende oppositie op het door het Syrische regime gecontroleerde West-Aleppo. Volgens de VN sloegen 20.000 inwoners van West-Aleppo de afgelopen weken op de vlucht, terwijl minstens 16.000 inwoners van Oost-Aleppo de afgelopen dagen het stadsdeel ontvluchtten.

Bij alle Syrische contacten van 11.11.11 leeft enorme verontwaardiging over het totale gebrek aan verontwaardiging over het bloedbad dat wordt aangericht in Aleppo. Syriërs begrijpen niet hoe de wereld stilzwijgend toekijkt hoe Aleppo met de grond wordt gelijkgemaakt. “De onverschilligheid is dodelijk. Hoe kan het Westen zeggen “nooit meer oorlog” maar tegelijk gewoon toekijken hoe Aleppo vernietigd wordt?”, klinkt het.

Misdaden van historische proporties

VN-Syriëbemiddelaar De Mistura waarschuwde begin oktober 2016 al dat Oost-Aleppo eind 2016 volledig vernietigd zal zijn. Oost-Aleppo werd eerder (19 september- 18 oktober 2016) al intensief onder vuur genomen door het Syrische en Russische leger.

De VN stelden toen al dat de situatie in Oost-Aleppo ‘erger dan een slachthuis’ was, en zegden expliciet dat er in Oost-Aleppo sprake was van oorlogsmisdaden en mogelijke misdaden tegen de menselijkheid van ‘historische proporties’.

Rusland en Syrië kondigden midden oktober een unilaterale en tijdelijke stopzetting van luchtaanvallen aan, dat grotendeels gerespecteerd werd.

Gewapende oppositiegroepen in Oost-Aleppo, inclusief het aan Al Qaida gelieerde Jabhat Fatah al Sham, lanceerden eind oktober een nieuw offensief waarbij de regimewijken in West-Aleppo intensief onder vuur werden genomen.

VN-bemiddelaar De Mistura stelde op 30 oktober ‘geschokt’ te zijn over het hoge aantal raketten die eind oktober 2016 op West-Aleppo werden afgevuurd. Dergelijke aanvallen tegen burgerdoelwitten zijn eveneens oorlogsmisdaden. De VN-Onderzoekscommissie voor Syrië zal in maart 2017 de conclusies van een speciaal onderzoek over Aleppo presenteren aan de VN-Mensenrechtenraad.

 

syria aleppo leaflet

 

“Surrender or starve”

Oost-Aleppo wordt sinds begin juli 2016 belegerd door het Syrische regime, waardoor de stad volledig is afgesneden van humanitaire hulp. Deze belegering is volgens de VN deel van een doelbewuste "surrender or starve" strategie om Syrische gebieden tot overgave te dwingen en de burgerbevolking gedwongen te verplaatsen.

Het verhinderen van humanitaire konvooien is een integraal deel van deze strategie. ‘The only areas that were reached by humanitarian convoys in 2015 were areas that were under some local truce arrangement. So there is a clear siege strategy by the regime: surrender and get humanitarian aid, or starve. If people don’t surrender fast enough, intensify the siege and the bombardments until they agree to a local truce’ vertelde een lokale VN-medewerker tijdens een recent bezoek van 11.11.11 aan de Turks-Syrische grens.

Ook VN-chef voor Humanitaire Zaken O’Brien wond er eind oktober 2016 geen doekjes om: ‘Civilians are being bombed by Syrian and Russian forces, and if they survive that, they will starve tomorrow. The tactics are as obvious as they are unconscionable. Make life intolerable; make death likely. Push people from starvation to despair to surrender. Push people to leave on green buses’.

De VN kondigden op 10 november een nieuw humanitair plan aan voor Oost-Aleppo, bestaande uit de invoer van medische voorraden en voedsel, de medische evacuatie van 300 patiënten en hun familie, en de ontplooiing van meer medisch personeel in Oost-Aleppo. Dit plan blijft voorlopig dode letter. Het werd aanvaard door de gewapende oppositie en Rusland, maar wacht nog steeds op instemming van het Syrische regime.

Menselijke schilden?

Rusland en het Syrische regime stellen dat ze enkel terreurgroep Jabhat Fatah al Sham (JFS, het vroegere Nusrafront) viseren, dat volgens hen gebruik maakt van menselijke schilden.

Deze claims worden voorlopig niet ondersteund door overtuigend bewijsmateriaal. De VN stellen overigens dat er zich maximaal 900 JFS-strijders bevinden in Aleppo, op een totaal van 8.000 gewapende strijders en minstens 275.000 burgers). Vorige week doken wel berichten op van burgers die wilden vluchten maar moesten terugkeren nadat ze onder vuur werden genomen door oppositiegroepen.

De beschikbare informatie lijkt de claim van grootschalige menselijke schilden echter te weerleggen. VN-onderzoek (eind oktober 2016) stelt dat de bevolking in Oost-Aleppo verdeeld is tussen de wens om Aleppo te verlaten (40 procent) of te blijven (44 procent), als er een veilige corridor zou zijn.

De burgers die willen vertrekken haalden bezorgdheden aan over veiligheid en gebrek aan voedsel. De blijvers zegden geen andere veilige bestemming te hebben, te willen blijven bij hun familie, niet over de financiële middelen te beschikken om te vertrekken, of te vrezen niet terug te kunnen keren.

90 procent van de respondenten geloofden echter niet dat er veilige humanitaire corridors zijn, en wezen hiervoor in de eerste plaats naar de checkpoints, snipers en luchtaanvallen van het regime. Ze wezen ook op het gebrek aan onafhankelijke VN-monitoren. Geen enkele van de respondenten sprak over het gebruik van menselijke schilden.

 

Hoe nu verder?

VN-bemiddelaar De Mistura lanceerde op 7 oktober 2016 een nieuw plan voor om de situatie in Aleppo te stabiliseren. Het plan voorziet in een onmiddellijke en volledige stopzetting van alle luchtaanvallen op Oost-Aleppo, de evacuatie van alle Nusra-strijders, de instandhouding van het lokale bestuur in Oost-Aleppo, en de ontplooiing van een “internationale aanwezigheid”.

Het plan van De Mistura staat los van de VN-oproepen tot onmiddellijke humanitaire pauzes en medische evacuaties. De Mistura maakte duidelijk dat zijn Aleppo-plan enkel kan werken als er sprake is van garanties voor een voorafgaand einde van de luchtaanvallen en een effectief staakt-het-vuren, en benadrukte het belang van volledige toegang van humanitaire konvooien tot Oost-Aleppo.

Meer internationale druk op de strijdende partijen is nodig om dit plan enige kans van slagen te geven. Het VN-plan werd op 20 november echter verworpen door de Syrische regering, die vlakaf ontkende dat ziekenhuizen in Oost-Aleppo gebombardeerd worden.

Meer internationale druk op de strijdende partijen is nodig

Inwoners van Oost-Aleppo deden op 24 november ook een dramatische oproep aan de wereld, en roepen op tot extra inspanningen om de luchtaanvallen op Oost-Aleppo stop te zetten en over te gaan tot humanitaire luchtdroppingen. Ze roepen de internationale gemeenschap op niet langer onverschillig toe te kijken: ‘Don’t look back years from now and wish that you can do something, you can still do. We ask you to ground Assad’s air force that’s killing us, or at least have some diplomatic leverage to force the Syrian regime and Russia’s bombardment of the city of Aleppo to be stopped. We urge the world, and the West especially, to airdrop the humanitarian aid.’

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels