Alle meisjes naar school!

Plan België voert campagne om meer meisjes de lagere school te laten afwerken en hen vervolgens tevens naar het middelbaar onderwijs te doen gaan.

Plan België wist met de komst van Nobelprijswinnares voor Vrede Leydah Gbowee nogal wat aandacht te vestigen op zijn campagne 'Alle meisjes naar school'. De ngo focust sterk op onderwijs voor meisjes omdat veel onderzoek aangeeft dat het een cruciale rol speelt in de ontwikkeling van een land.

Zo blijkt dat elk jaar onderwijs voor meisjes het inkomen van vrouwen met vijftien procent verhoogt en op die manier ook het gezinsbudget: vrouwen besteden liefst negentig procent van hun inkomen aan hun gezin. Vrouwen met een diploma middelbaar onderwijs hebben ook minder kinderen omdat ze meer aan gezinsplanning doen. Een Wereldbankstudie in meer dan honderd landen leert dat een toename met een procent van het aantal vrouwen met middelbaar onderwijs het inkomen per hoofd met 0,3 procent doet toenemen.

Er is al heel wat vooruitgang geboekt inzake onderwijs voor meisjes. In 1999 gingen er voor elke honderd jongens, 93 meisjes naar school. Ondertussen zijn er dat 98 geworden. Tien jaar geleden ging 81 procent van de meisjes naar school, nu is het 89 procent. Desondanks gaan nog altijd miljoenen meisjes nooit naar school, vooral in Afrika en Zuid-Azië.

Zegt Carol Bellamy, directeur van de Global Partnership for Education, een netwerk van donoren dat probeert om de hulp voor onderwijs te coördineren: 'De cijfers zijn maar de helft van het verhaal. In ontwikkelingslanden maken veel meisjes hun lagere school niet af en in het secundair onderwijs is de kloof tussen jongens en meisjes nog steeds gigantisch. Schoolgeld, uniform en boeken kosten te veel waardoor niet alle kinderen van het gezin naar school kunnen gaan. In die gevallen worden de jongens vaak bevoordeeld.'

BRON:
MO* Magazine
Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel