Bantay Kita (BK)

Bantay Kita (BK) is een coalitie van ngo's, lokale organisaties en activisten. Zij willen transparantie over de ontginning van natuurlijke rijkdommen en vinden dat mijnbouw moet bijdragen tot de ontwikkeling van de Filipijnen en de strijd tegen armoede.

Publish What You Pay

Voor BK is het hoog tijd dat bedrijven publiek maken wat ze verdienen en hoeveel ze investeren. De coalitie is lid van Publish What You Pay, een internationaal netwerk dat streeft naar openbaarheid van contracten tussen overheden en bedrijven.

Maar BK gaat nog verder en ijvert voor volledige transparantie binnen de hele productieketen. Het wil ook de schade aan de omgeving en aan het milieu meegerekend zien, zodat bedrijven geld opzij moeten zetten voor herstel. De sleutel hiervoor is een betere regelgeving en een duidelijker fiscaal beleid.

Lokale gemeenschappen

Daarnaast werkt BK samen met lokale gemeenschappen die geconfronteerd worden met de gevolgen van mijnbouw. In overleg met onder andere 11.11.11-partner ATM informeert BK de bevolking over haar rechten en de plichten van de mijnbouwbedrijven en de overheid.

Nationale werkgroep

Tot slot vertegenwoordigt BK de civiele maatschappij in de nationale werkgroep MSG, die de transparantie in de mijnbouwsector begeleidt. Als lid van EITI, het Extractive Industry Transparency Initiative, moet de overheid de sector verplichten om zijn operaties en omzet openbaar te maken. Deze informatie wordt gebundeld in een jaarrapport. BK probeert, als kritisch lid van de MSG, de overheid op het goede spoor te houden.