België doet moeilijk over tobintaks - reactie 11.11.11

Actie voor FTT op het Schumanplein

Tijdens de vergadering van de Europese ministers van financiën afgelopen zaterdag viel nog geen akkoord uit de bus over de Financiële Transactietaks (FTT). In de marge van de top herhaalde minister Van Overtveldt zijn vrees dat het voorstel zoals het er nu ligt de Belgische economie zal schaden. 11.11.11 noemt die vrees ongegrond en vraagt de minister niet op de rem te gaan staan in het dossier.

In een reactie voor aanvang van de top zei minister Van Overtveldt dat België zich constructief zal opstellen in het dossier maar vreest de minister dat het Europees voorstel de Belgische economie zal schaden. Zo moeten transacties waarmee bedrijven zich indekken tegen bepaalde risico’s worden vrijgesteld. De minister wijst ook op de effecten voor de financiële sector in ons land en op het gebrek aan draagvlak in de EU omdat slechts 11 van de 28 lidstaten meedoen. 11.11.11 noemt de vrees voor schade aan de economie ongegrond en vraagt de minister niet op de rem te gaan staan in het dossier.

11.11.11 noemt de vrees voor schade aan de economie ongegrond en vraagt de minister niet op de rem te gaan staan in het dossier.

De argumenten die de minister aanhaalt hebben we al vaak gehoord. De vrees dat de FTT de Belgische economie zal schaden is ongegrond. De FTT viseert immers geen specifieke financiële producten, maar wel het speculatieve gebruik ervan.

Ondernemers die zich moeten indekken tegen echte risico’s doen dat op lange termijn en zullen dus weinig hinder ondervinden van de taks. Dat slechts 11 landen meedoen hoeft ook geen bezwaar te zijn. Integendeel, een ‘coalition of the willing’ kan de weg tonen. Eens een werkend systeem is opgezet, kunnen andere makkelijk volgen.

Het argument dat het FTT-voorstel niet in overeenstemming zou zijn met de vooralsnog vage plannen van de EU ook een ‘kapitaalmarktunie’ te vormen horen we wel vaker in financiële kringen en wordt nu ook door de minister overgenomen. Echt overtuigen doet dat argument niet omdat zowel de FTT als de kapitaalmarkt tot doel hebben investeringen in de reële economie aan te moedigen.

Er wordt al bijna 2 jaar gepraat over de concrete invulling van de FTT. Ondertussen is het quasi onmogelijk om de initiële deadline van 1 januari 2016 te halen. Hoe langer hierover wordt gepalaverd, hoe meer het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie wordt afgezwakt. Als we een FTT met enige betekenis willen overhouden moet er snel een akkoord komen. Dat gebeurt best voor de volgende vergadering van ministers op 6 oktober. De FTT zorgt immers voor stabiliteit op de financiële markten - wat gunstig is voor de economie - en brengt bijkomende middelen in het laatje voor de uitdagingen van morgen.

Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11: “Voor 11.11.11 is de tobintaks een belangrijk element in de bestrijding van ongelijkheid. Wij vragen al langer dat de middelen uit de financiële sector opnieuw geïnvesteerd worden in de maatschappij. In het sociale beleid, in de strijd tegen de klimaatverandering, voor ontwikkelingssamenwerking. Dat zijn de terreinen die het meest te lijden hebben van de (door de financiële wereld veroorzaakte) economische crisis. Het is niet meer dan normaal dat zij ondersteund worden. Daarom vragen we de minister dan ook niet op de rem te gaan staan maar eindelijk concrete vooruitgang te boeken in het dossier."

11.11.11 DOOR:

In de media

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels