België hevelt 50 miljoen over naar VN-Klimaatfonds

De Belgische regering stort 50 miljoen euro in het Green Climate Fund, het VN-fonds dat ontwikkelingslanden helpt om te gaan met de gevolgen van de klimaatverandering. Ontwikkelingsorganisaties zijn niet enthousiast, omdat het geld  uit de pot van ontwikkelingssamenwerking komt.


Industrielanden beloven al jaren om ontwikkelingslanden bij te staan in hun strijd tegen de klimaatverandering. Daarvoor is het Groen Klimaatfonds van de VN opgericht. Maar heel wat landen, waaronder België, talmden met de eigenlijke betalingen aan dat fonds. Nu heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo bekendgemaakt dat België 50 miljoen euro vrijmaakt voor Green Climate Fund.

"De Belgische ontwikkelingssamenwerking zal de volgende jaren focussen op twee assen: mensenrechten en duurzame economische ontwikkeling", zegt de Croo. "Als we willen dat ontwikkelingslanden de omslag maken naar zelfredzaamheid, moeten ze hun economisch weefsel versterken. Maar economische ontwikkeling en klimaatzorg moeten ook in ontwikkelingslanden hand in hand gaan. Via het Green Climate Fund ondersteunen we ontwikkelingslanden om dat traject naar economische groei ook een duurzaam karakter te geven."

Kritiek

Ontwikkelingsorganisaties zijn blij dat België eindelijk met geld over de brug komt. "Met deze bijdrage doorbreekt de minister de jarenlange impasse in ons ingewikkeld land, waardoor er nu eindelijk een substantieel bedrag zal gestort worden door België", zegt Bogdan Vanden Berghe van 11.11.11.

Maar er is ook kritiek, want het geld dat minister de Croo vrijmaakt voor de klimaatfinanciering komt uit de bestaande pot van ontwikkelingssamenwerking. Nochtans moeten die middelen volgens de internationale engagementen bovenop de bestaande middelen voor ontwikkelingssamenwerking komen. Bovendien, zegt, 11.11.11, wordt er al een miljard euro bespaard op het departement.

"Het is onaanvaardbaar dat een kleiner wordend budget ontwikkelingssamenwerking aangewend wordt om aan onze internationale klimaatplichten te voldoen", zegt Vande Berghe. "Gezien de omvang van het probleem moeten volgens 11.11.11 net extra middelen worden voorzien voor klimaatfinanciering. Een stijging en dus geen daling van het budget."

 

Deel dit artikel