België verwerpt slecht voorstel over biobrandstoffen

biobrandstoffen 2
Gisteren  stemden de Europese energieministers over de hervorming van het biobrandstoffenbeleid, dat moet voorkomen dat biobrandstoffen de klimaatverandering verergeren en mensen in de honger dwingen.


Het voorstel van het Litouwse voorzitterschap stuitte op een blokkeringsminderheid in de Europese Raad. Samen met België verzetten ook Nederland, Luxemburg, Italië en Denemarken zich tegen het compromis.

Ook Polen en Hongarije stemden tegen, maar om geheel andere redenen. Zij zijn tegen een beperking van 'conventionele' biobrandstoffen afgeleid van voedsel en willen helemaal niet dat er een akkoord komt.

Wathelet houdt woord

Vorige week beloofde staatssecretaris Wathelet dat hij zou pleiten voor een duurzaam beleid en een zo laag mogelijk gebruik van biobrandstoffen afgeleid van voedsel.

Hij wilde zich niet op een vast percentage vastpinnen, maar stelde wel duidelijk dat het Litouwse voorstel om het voorgestelde plafond voor biobrandstoffen afgeleid van voedselgewassen op te trekken van 5% naar 7% onaanvaardbaar was.

Toch had de staatssecretaris meer ambitie kunnen tonen en een duidelijker signaal geven aan zijn Europese collega's door samen met Denemarken, Nederland en Luxemburg het oorspronkelijk voorstel van de Commissie om biobrandstoffen afgeleid van voedsel te beperken tot 5% te verdedigen.

Het voorstel stelde bovendien dat Europa enkel over de indirecte klimaateffecten van biobrandstoffen zou rapporteren, zonder daar ook daadwerkelijk rekening mee te houden in het beleid.

Ook hier maakte België duidelijk dat het Europese beleid ambitieuzer moet zijn. Meer dan de verwerping van een slecht akkoord, is het belangrijk dat een aantal landen waaronder België duidelijk maken dat het biobrandstofbeleid dringend duurzamer moet en het recht op voedsel laat primeren. De uitdaging is om ook grote spelers als Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk daarvan te overtuigen.

Het wordt de hoogste tijd dat Europa luistert naar de groeiende consensus dat het stimuleren van biobrandstoffen afgeleid van voedsel een voorbijgestreefd beleid is dat geen antwoord is op de klimaatuitdaging en meer mensen in de honger duwt.


Snel akkoord onmogelijk


Dat het voorstel het niet haalde in de Raad betekent niet dat het probleem van de baan is.De hete aardappel komt het op het bord van het Griekse voorzitterschap vanaf januari volgend jaar. Griekenland staat voor de opdracht de onderhandelingen snel te hervatten om een akkoord te bereiken alvorens de onderhandelingen in het Europese Parlement kunnen hervatten.

Met de verkiezingen in aantocht lijkt het onmogelijk dat er snel een akkoord wordt bereikt.

Ondertussen moeten we verder met het huidige status quo waarin geen begrenzing van biobrandstoffen afgeleid van voedsel is voorzien en geen rekening wordt gehouden met de schadelijke effecten. Gezien de impact van het beleid, is er geen tijd te verliezen. Europese leiders moeten hun verantwoordelijkheid nemen en het biobrandstofbeleid dringend hervormen.

Jan Van de Poel, Beleidsmedewerker voedsel bij 11.11.11


11.be:Beslissende week voor biobrandstoffen (11.11.11 - 28/11/2013) 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel