Biobrandstoffen - Dossier

Biobrandstoffen - Dossier

Jaarlijks verdwijnt er meer dan 800.000 ton voedsel in de Belgische wagens. En dat is slecht voor mens en klimaat.

Biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen leken ooit de heilige graag voor de aanpak van de klimaatcrisis maar ondertussen is het duidelijk dat het om een valse oplossing gaat. Doordat landbouwgrond nodig is voor de productie ervan, zetten ze druk op de voedselzekerheid. De toegenomen vraag naar landbouwgrond leidt ook tot ontbossing, vaak in tropische gebieden.

Om die reden is de uitstoot van deze biobrandstoffen groter dan die van fossiele brandstoffen. Op en rond plantages van gewassen voor biobrandstoffen in ontwikkelingslanden doen zich bovendien regelmatig schendingen van land- en arbeidsrechten voor. Het gebruik van deze niet-duurzame biobrandstoffen in België stijgt. 11.11.11 vraagt een stop op het gebruik van biobrandstoffen op basis van voedsel.