Boerenbeweging wil de afgezette Hondurese president terug in het zadel

“Deze ‘prehistorische’ staatsgreep is een heel slechte zaak voor de kleine boeren en de arbeiders in onze land", vertellen medewerkers van Vredeseilanden in Honduras. De afgelopen maanden hebben verschillende sociale bewegingen, samen met president Zelaya, een referendum voorbereid dat belangrijke hervormingen in de grondwet moet mogelijk maken. Dit was echter niet naar de zin van de zeer kleine elite die de politiek, het leger, het land, het kapitaal en de pers al decennialang beheerst. De boerenbeweging in Honduras vreest dat met het afzetten van Zelaya, ook belangrijke grondwetswijzigingen in de koelkast zullen worden gezet.


In Honduras zijn twee grote politieke partijen die afwisselend aan de macht: enerzijds de Liberale partij (de partij van Zelaya) die vooral de industriëlen vertegenwoordigt; anderzijds de Nationale partij, die gesteund wordt door het leger en de grootgrondbezitters. De strijd om grond is één van de belangrijkste thema’s in de Hondurese samenleving. Een 12tal families zwaaien de plak in dit land met 7,6 miljoen inwoners en een oppervlakte van 3,5x België.

Zelaya werd door zijn Liberale partij voorgedragen als president, maar zocht in de loop van zijn mandaat meer en meer contact met de kleine boeren en de arbeiders. Die linksere koers vertaalde zich ook in het feit dat Honduras aansloot bij de ALBA, de Latijns-Amerikaanse alliantie waar ook Venezuela, Bolivia, Ecuador en Nicaragua lid van zijn. Een keuze die niet naar de zin was van de oppositie, maar ook niet van zijn eigen partij.

29 juni zou een referendum plaatsvinden dat een aantal grondwetswijzigingen mogelijk moest maken. Niet alleen wou Zelaya de mogelijkheid behouden om zelf langer aan de macht te blijven. Veel belangrijker waren ook de hervormingen om de sociale bewegingen veel nauwer te betrekken bij het vormgeven van een nieuwe grondwet en het toekomstig beleid. De elite vreesde dat deze hervormingen een einde zouden maken aan hun almacht. Een staatsgreep was het gevolg.

Vredeseilanden werkt in Midden-Amerika met een aantal boerenorganisaties. Het kantoor van onze medewerkster in de hoofdstad Tegucigalpa bevindt zich dichtbij het presidentiële paleis. Momenteel is onmogelijk om nog normaal te werken. De elektriciteit valt constant uit, de supermarkten worden leeggeplunderd, en er zijn betogingen. Onze medewerkster vertelt: “Ik ben er zelf getuige van dat het leger op de manifestanten schiet. En zeker niet met rubberkogels, maar met echte kogels. Verschillende leiders van onze partnerorganisaties hebben een aanhoudingsbevel gekregen. Het gaat echt niet de goede kant uit.”

Onze partnerorganisaties zijn erg bezorgd over wat de toekomst zal brengen. Ze hopen vooral dat er op een correcte manier bericht wordt over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen, en dat de internationale media niet klakkeloos de officiële berichten van de Hondurese politici en media overnemen.

Deel dit artikel