Briefschrjifactie nav de staatsgreep in Honduras

 


Copyright:
Foto door egmb757lover (Creative Commons-licentie)

Steun de actie van enkele Vlaamse ngo's en onderschrijf deze open brief aan Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, naar aanleiding van de staatsgreep in Honduras


'Ik onderschrijf het eisenpakket dat de genoemde ontwikkelingsorganisaties in de open brief aan de Belgische minister van Buitenlandse Zaken stellen'


Aan de Minister van Buitenlandse Zaken
Karmelietenstraat 15
Brussel 1000
Brussel, 08 07 09

Geachte,
Als ontwikkelingsorganisaties werken we nauw samen met partner-organisaties in Midden Amerika en volgen we op de voet de gebeurtenissen in Honduras na de staatsgreep tegen president Manuel Zelaya. We zijn enorm geschokt door het harde optreden van het leger en de politie tegen leiders en leden van sociale organisaties die actief hun sympathie voor president Zelaya tonen. We vragen de waarborg dat de mensenrechten voor de bevolking in Honduras volledig worden gerespecteerd.

Regeringen en internationale instanties hebben de staatsgreep veroordeeld. De Europese Commissie heeft beslist om de onderhandelingen op te schorten met de landen van Centraal-Amerika en de lidstaten hebben hun ambassadeurs teruggetrokken. We ondersteunen deze maatregelen die een duidelijk signaal zijn dat de democratische rechtsorde niet ongestraft kan verstoord worden.

We doen een oproep aan de Europese Commissie om de procedure te starten voor het opschorten van de commerciële voordelen SPG+ van Honduras aangezien de huidige situatie in het land een duidelijke schending betreft van de conventie van de mensenrechten.

Onze stelling is duidelijk: duurzame ontwikkeling wordt moeilijk zonder het volle respect voor de mensenrechten, zonder de actieve deelname van de bevolking en zonder de democratische rechtsorde. Wat nu in Honduras gebeurt, herinnert ons aan het verleden waarvan we hoopten dat het voorgoed voorbij was: willekeurige repressie tegen politieke tegenstanders en gedwongen rekrutering van jongeren; democratisch verkozen burgemeesters worden ontslaan op beschuldiging van steun aan een volksraadpleging (voorzien op zondag 28 juni ’09) en vervangen door de aanhangers die achter de staatsgreep staan.

We voelen ons direct betrokken partij: verschillende leiders van onze partnerorganisaties zijn moeten onderduiken daar ze op een zwarte lijst voorkomen van mensen die moeten gearresteerd worden. Indien zij zich zouden verzetten tegen hun arrestatie heeft het leger het bevel gekregen hen neer te schieten. .

De OEA is het best geplaatst om de onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugkeer naar de democratische rechtsorde te garanderen. De toepassing van de Democratische Beginselverklaring is het belangrijkste instrument om dit te bereiken. Als dit niet gebeurt, wordt aan de beginselen van de OEA geraakt en verliest deze instelling haar geloofwaardigheid en daadkracht.

Deze onzekere toestand heeft grote gevolgen voor de acties die we als ontwikkelingsorganisaties ondersteunen; de medewerkers van onze partnerorganisaties, allen met sociale doelstellingen, worden fysiek bedreigd, maar ook onze eigen medewerkers lopen gevaar. Als ontwikkelingsorganisaties willen we onze bezorgdheid uitspreken naar u, onze ambassadeurs in de regio en via deze weg naar de regeringen in Midden Amerika.

Tot de democratische rechtsorde in Honduras is hersteld, vragen we u dringend om volgende maatregelen ernstig in overweging te nemen:

1. 
De staatsgreep in Honduras ongewijzigd te blijven veroordelen en geen relaties met de feitelijke regering van Roberto Micheletti aan te knopen;

2.
Samen te werken met de Organisatie van Amerikaanse Staten met het oog op het onmiddellijke en onvoorwaardelijke herstel van de democratische rechtsorde en de constitutionele garanties;

3.
De onderhandelingen over het Associatieakkoord tussen de Europese Unie en Midden Amerika opgeschort te houden;

4.
De opschorting van de commerciële voordelen toegekend in het kader van SPG+;

5.
Bij de feitelijke Hondurese machthebbers te protesteren tegen de repressie die momenteel heerst tegen leiders van de sociale bewegingen.

Hoogachtend,

11.11.11 - koepel van de Vlaamse Ontwikkelingsorganisaties
fos-Socialistische Solidariteit
Oxfam-Solidariteit
Vredeseilanden
Plan België

Deel dit artikel