Dossier Voedselverspilling

Dossier Voedselverspilling

In 2013 lanceerde 11.11.11 een twee jaar durende campagne over honger en recht op voedsel. Eén negende van de wereldbevolking lijdt honger en dat aandeel blijft al jaren schokkend stabiel.

Honger is geen gevolg van schaarste, maar van armoede, ongelijkheid, economisch winstbejag, speculatie, brute landroof, verkeerde keuzes. 'Omdat honger een onrecht is' is een oude slogan van 11.11.11. Hij is echter nog steeds actueel.


Vorig jaar zoomden we in op vier grote oorzaken van honger: biobrandstoffen, voedselspeculatie (gokken met voedsel op de beurs), landroof en de klimaatverandering.

Deze dossiers laten we niet los. Samen met onze lidorganisaties en de Franstalige koepel en haar leden blijven we hierrond werken. Maar tegelijk zetten we voedselverspilling hoog op de agenda.

Sinds de voedselcrisis van 2008 en de publicatie van de schokkende cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) in 2011 staat voedselverspilling sterk in de kijker. De ene studie na de andere ziet het daglicht en ronkende verklaringen en goede voornemens volgen elkaar op. Het wordt echter tijd dat er ook concrete maatregelen worden genomen.

Er gaat evenveel voedsel verloren in het Zuiden als in het Noorden. Dit gebeurt in elke schakel van de voedselketen, maar niet overal in dezelfde mate en om uiteenlopende redenen. In het Zuiden heeft de hoeveelheid voedselverlies een rechtstreekse invloed op de inkomens en voedselzekerheid van boeren. De beste manier om er het voedselverlies aan te pakken, is door de problemen in het bredere perspectief van de hele voedselketen te bekijken.

Tegelijk is het voor 11.11.11 duidelijk dat wij in het Noorden net als voor de klimaatverandering een grote verantwoordelijkheid hebben wat voedselverspilling betreft. Daarom is het onze plicht om onze eigen verspilling kordaat aan te pakken en om ervoor zorgen dat we in het Zuiden geen verspilling veroorzaken.

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels