Carbon footprint van veehouderij: ontbossing niet ‘vergeten’!

De Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij gaat op vraag van minister-president Kris Peeters de broeikasvoetafdruk laten berekenen van de Vlaamse veehouderij. Een vergelijkbare vraag van onze noorderburen mondde uit in het rapport “Milieu-effecten van Nederlandse consumptie van eiwitrijke producten.” Het studiebureau Blonk Milieu Advies gaf op pagina 10/166 te kennen dat ze geen rekening hielden met landconversie. Ontbossing van tropisch bos of savanne voor bvb. sojateelt is echter één van de belangrijkste klimaatopwarmers... Zo kreeg de grondloze veeteelt automatisch een lengte voorsprong op grondgebonden teelt. Hopelijk kunnen we met het Vlaamse rapport wel een eerlijke vergelijking maken.

 

Deel dit artikel