Cecilia Malmström past geschillenregeling ISDS in EU-VS vrijhandelsakkoord aan - reactie 11.11.11

Cecilia Malmström

Vandaag heeft Europese Commissaris Malmström haar voorstel bekend gemaakt voor de verdere hervorming van de investeerder-staat geschillenregeling (ISDS). Ze deed dit onder de vorm van een ontwerptekst voor het TTIP, het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS. Maar het voorstel raakt niet aan de fundamentele problemen van ISDS.

Veel nieuwe elementen bevat het voorstel niet. De meeste ideeën werden al in het voorjaar gelanceerd. Wel is er voor het eerst concrete tekst over de oprichting van een beroepsinstantie - op zich een goede zaak die meer consistentie kan brengen in de uitspraken. Voor het overige is het vooral de verpakking die nieuw is: ISDS zou voortaan ICS heten: "Investment Court System" en de leden van het arbitragepanel zullen voortaan "judges" heten in plaats van "arbitrators". Maar de "rechters" zullen nog steeds hun inkomen halen uit een percentage van de geldelijke compensaties die ze opleggen. Daardoor komt hun onafhankelijkheid in het gedrang.

Voor het overige raakt het voorstel niet aan de fundamentele problemen van ISDS namelijk dat:

  • ISDS buitenlandse investeerders de mogelijkheid geeft om de binnenlandse rechtspraak links te laten liggen en financiële compensatie te vragen voor wettelijke overheidsmaatregelen bij internationale arbitrage colleges. Bij hun uitspraken oordelen deze colleges niet op basis van de wetten en grondwetten van de betrokken landen, maar op basis van vage principes zoals "billijke en eerlijke behandeling".

  • ISDS een dubbele discriminatie is van de eigen investeerders en burgers: ze geeft buitenlandse investeerders niet enkel toegang tot bijzondere tribunalen en schadevergoedingen, er wordt ook met andere maatstaven geoordeeld.

  • ISDS buitenlandse investeerders een machtig instrument in handen geeft om overheden onder druk te zeten en compensaties te eisen voor maatregelen die op democratische wijze genomen zijn in het algemeen belang

Bovendien negeert het voorstel van de Commissie zowel de uitkomst van haar eigen consultatie (waarbij 97% van de inzendingen ISDS verwierp) als het blote feit dat buitenlandse investeerders in de VS en de EU voldoende toegang hebben tot de lokale rechtspraak en er dus geen nood is aan ISDS.

Nu al zien we dat verschillende vormen van ISDS gebruikt worden om landen in het Zuiden onder druk te zetten. Met een ISDS (of ICS) in een 'westers' handelsakkoord bestendig je deze aanpak én breid je die ook uit naar het Noorden.

Tenslotte blijft Commissaris Malmström erbij dat het vrijhandelsakkoord met Canada (CETA), dat nochtans nog niet ondertekend is, niet meer zal gewijzigd worden. Dit ondermijnt elke verbetering van ISDS in TTIP omdat Amerikaanse bedrijven de EU en zijn lidstaten ook via CETA een klacht kunnen indienen.

Voor 11.11.11 doet de nieuwe verpakking niets af aan het feit dat dit instrument extern zaken kan opleggen aan regeringen en democratische wetgeving kan doen aanpassen. "Nu al zien we dat verschillende vormen van ISDS gebruikt worden om landen in het Zuiden onder druk te zetten. Met een ISDS (of ICS) in een 'westers' handelsakkoord bestendig je deze aanpak én breid je die ook uit naar het Noorden."

header ttip 10claims

'Feiten en Fabels? 10 claims over TTIP',
10 dagen lang elke dag een nieuwe fabel ontkracht op 11.be.

Met het Trade and Investment Partnership (TTIP) willen de VS en de EU het grootste handelsblok ter wereld vormen. Als we de voorstanders mogen geloven zal een succesvol akkoord leiden tot vele miljarden aan extra economische groei en honderdduizenden nieuwe banen.

TTIP wordt dan ook wel gepresenteerd als de goedkoopste weg om uit de crisis te komen. Maar volgens critici betekent het verdrag vooral een afbraak van de bestaande regelgeving rondom milieu, arbeid en veiligheid en is de beloofde economische groei een luchtkasteel.

Samen met het Transnational Institute (TNI) en het Platform Authentieke Journalistiek heeft de Nederlandse Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), 10 grote claims over TTIP kritisch onder de loep genomen en ontleed.

 

11.11.11 DOOR:

In de media

Meer reacties

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels