De eurocrisis en duurzame ontwikkeling

De conferentie van Rio speelde een grote rol in de verspreiding van het begrip 'duurzame ontwikkeling'. Maar het was de VN-commissie voor Milieu en Ontwikkeling (ook Brundtlandcommissie genoemd, naar haar voorzitter) die de term in 1987 op de kaart zette als 'een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden zonder de behoeftebevrediging van de komende generaties in het gedrang te brengen'.

Van het begin had de term behalve een economische en een ecologische dimensie ook een sociale dimensie. Nogmaals het Brundtlandrapport: 'Zelfs het enge begrip fysische realiseerbaarheid (van de ontwikkeling, jvd) impliceert een streven naar sociale gelijkheid tussen generaties, een bezorgdheid die logischerwijze moet worden uitgebreid tot het streven naar gelijkheid binnen elke generatie.'

Die sociale dimensie is noodzakelijk, omdat een ontwikkeling niet stabiel, en dus niet duurzaam, is als ze niet als rechtvaardig wordt ervaren door de burgers. In dat geval is het ook moeilijk om iedereen ervan te overtuigen zich te houden aan de afspraken die de samenleving maakt, bijvoorbeeld over respect voor het milieu.

BRON:
MO* Magazine
Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel