De financiële sector moet getemd

Kritische VN-stem overleeft aanval van het Westen

De VN-conferentie over Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) was een van de weinige internationale organisaties die de financiële crisissen min of meer voorspelden. Sommigen wilden de organisatie een toontje lager doen zingen, maar de ontwikkelingslanden zegden neen.

Wat leert de financieel-economische crisis ons? Welke besluiten kunnen we eruit trekken? In welke mate moeten we breken met de vrijheid-blijheid voor het grote geld van deze wereld? De strijd over die vragen woedt op allerlei niveaus, ook in de wandelgangen van de internationale organisaties. Zoals zo vaak gaat het daarbij óók om welke organisatie zich met welk onderwerp mag bemoeien.

Dat bleek eind april in Doha op UNCTAD XIII, de vierjaarlijkse conferentie van de VN-conferentie over Handel en Ontwikkeling. Op die UNCTAD-toppen wordt dezer dagen niet veel meer beslist dan waarmee deze organisatie zich de komende vier jaar mag bezighouden. En in de aanloop naar de top had zich de mare verspreid dat rijke landen – vooral de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk – druk uitoefenden opdat de UNCTAD zich niet langer met het financiële zou inlaten.

BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel