De VN als handpop van multinationals

Verschillende landen die samen naar oplossingen zoeken voor gemeenschappelijke problemen: op papier klinkt multilateralisme mooi maar in de praktijk blijkt vaak dat nationale belangen zwaarder wegen. Zijn de VN-conferenties verworden tot praatbarakken? MO* vroeg het aan politicoloog Riccardo Petrella (UCL), die onder meer bekend werd als een van de boegbeelden van de andersglobalistenbeweging.

Is de tijd van het multilateralisme voorbij?

Riccardo Petrella: Multilateralisme was belangrijk ten tijde van de Koude Oorlog, toen de twee supermachten de wereld onder elkaar verdeelden. Dat was de enige manier waarop publiek debat en respect voor diversiteit nog ruimte konden krijgen.

In de jaren tachtig en negentig kreeg het multilateralisme een nieuwe rol. Na de dekolonisatie werden de waarden waar multilateralisme voor staat immers relevant voor de onafhankelijk geworden staten. Er kwamen nieuwe, betekenisvolle multilaterale akkoorden, onder meer over klimaat, biodiversiteit en verwoestijning.

Vandaag is het multilateralisme de gevangene geworden van de privélogica. Niet alleen die van de sterkste staten maar ook van de machtige multinationale groepen: van de water- en agro-industrie, de communicatiesector, de banken. Beetje bij beetje hebben die hun visie aan de wereld opgedrongen en hebben ze zowel de nationale politieke klassen als de internationale agentschappen van de VN onderworpen aan hun wereldbeeld.

Die VN-agentschappen zijn geïnstitutionaliseerde instrumenten geworden in dienst van de analyses en de voorstellen van de sterkste multinationale groepen van de industrie, de handel en de financiën. De G20 is een bevestiging van die toe-eigening door de multinationals, zelfs van de machtigste landen.

Het multilateralisme bestaat vandaag nog als institutionele modaliteit maar ontdaan van zijn wezenlijke functies want die zijn opgeslorpt in het eendimensionale denken van de commerciële en financiële logica, van een logica die alles tot geld herleidt.

 

BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel