DEEEP: Europees netwerk voor ontwikkelingseducatie


Ngo’s hebben allen een gemeenschappelijk doel: werken aan een betere wereld. Ze doen dat in het Zuiden, maar ook hier, door mensen te sensibiliseren omtrent de Noord-Zuidverhoudingen en hen te mobiliseren in de strijd tegen armoede en uitsluiting : dat heet ontwikkelingseducatie. Overleg en uitwisseling van kennis en ervaring is cruciaal opdat ngo’s hun werking zouden verbeteren en waar nodig op elkaar afstemmen: “DEEEP” zorgt dat dit gebeurt bij ngo’s in Europa.

Het DEEEP-programma (Development Education Exchange in Europe Project), gesteund door de Europese Commissie, brengt ngo’s samen om hun capaciteit omtrent ontwikkelingseducatie te versterken. Dat gebeurt via methodologische uitwisselingen, opleidingen, netwerkvorming en de op-stelling van gemeenschappelijke beleidslijnen en projecten.

Jaarlijks organiseert DEEEP een “zomeruniversiteit”, een interactieve opleiding, bestemd voor educatieve medewerkers van ngo’s. Vorig jaar was dat in Portugal rond de rol van ontwikkelingseducatie in het onderwijs. Dit jaar vond de zomeruniversiteit plaats in België rond het thema “ontwikkelingseducatie en media”. Ook Volens nam er aan deel. In het artikel “NGO’s en de media: dialoog of strijd?” lees je er meer over.

DEEEP wil bijdragen tot een intensere samenwerking tussen educatieve ngo’s in Europa, een verbetering van kennis en vaardigheden bij educatieve medewerkers van ngo’s, een verhoogde zichtbaarheid en bewustwording rond ontwikkelingsthema’s binnen de ngo-wereld en de civiele maatschappij en tenslotte de versterking van het netwerk van ngo’s in Europa. Van samenwerken word je immers sterker.

Meer info op {extern}www.deeep.org{linktekst}www.deeep.org{/extern}

Dit artikel verscheen in het Volens-tijdschrift “Noord-Zuidschakel”, nr 17, 3de trimester 2004

Deel dit artikel