Deze eeuw piekt de wereldbevolking –hopelijk

Bij het begin van onze jaartelling waren we met zo'n 300 miljoen mensen en het duurde tot 1800 eer de kaap van een miljard gerond werd. Tegen 1974 waren we al met vier miljard, in 1999 met zes miljard en de Verenigde Naties verwachten op 31 oktober de geboorte van de zeven miljardste aardbewoner.

'Er is veel reden tot vreugde als we de wereldbevolkingtrends van de voorbije zestig jaar analyseren', stelt het VN-Bevolkingsfonds (UNFPA) in zijn rapport State of the World Population 2011, dat op 26 oktober voorgesteld wordt. 'De gemiddelde levensverwachting sprong van 48 jaar in de vroege jaren vijftig van vorige eeuw naar 68 jaar in dit decennium. De kindersterfte daalde spectaculair van 133 op duizend geboortes in 1950 naar 46 de voorbije jaren. Bovendien daalde het gemiddelde aantal kinderen per vrouw in die periode van zes naar 2,5.' Die daling van de vruchtbaarheid is algemeen bekend voor Europa, maar heeft zich ook voorgedaan in Oost-Azië (van zes kinderen per vrouw naar 1,6) en in Centraal-Amerika (van 6,7 naar 2,6). Ook in Afrika verwacht men dat de vruchtbaarheidsgraad zal dalen van 4,6 kinderen per vrouw in 2011 naar drie in 2040.

BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel