Dierenartsen Zonder Grenzen wint prijs Koning Boudewijnstichting voor alfabetiseringsproject Niger

Op woensdag 30 januari reikt het Fonds 8 September van de Koning Boudewijn Stichting haar tweejaarlijkse 8 septemberprijs uit. Deze prijs beloont een initiatief dat zich uitzonderlijk verdienstelijk maakt op het gebied van alfabetisering in ontwikkelingslanden. De 25.000 euro gaat dit jaar naar de ngo Dierenartsen Zonder Grenzen, meer bepaald naar haar alfabetiseringsprogramma voor veeboeren in Niger.

Fonds 8 september strijdt tegen analfabetisme
Uit 17 kandidaatsdossiers verkoos een onafhankelijke jury het programma “Alfabetisering van arme veehouders ter verbetering van de veeteelt in Dakoro (Niger)”  van de Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen. Ze hield hierbij rekening met criteria als: garantie op uitvoerbaarheid, originaliteit, creatieve en innoverende benadering van het thema alfabetisering, structurele en preventieve benadering van de problematiek, potentieel multiplicatoreffect. Dierenartsen Zonder Grenzen hoopt d.m.v. het prijzengeld 13.000 veehoudersfamilies te bereiken.

Analfabetisme, een handicap voor Afrikaanse veehouders
Volgens officiële cijfers kan slechts 17,1 % van de Nigerese bevolking lezen en schrijven. Bij de veehouders, met wie Dierenartsen Zonder Grenzen in Niger werkt, ligt de alfabetiseringsgraad nog lager. De boeren wonen in erg afgelegen gebieden en komen door hun nomadische levenswijze weinig of niet in contact met formele alfabetiserings- en educatieprogramma’s. Dit belemmert hun toegang tot technische informatie. Ze kunnen zich moeilijker organiseren in coöperatieven en zijn minder weerbaar bij de verkoop van hun producten. Daarnaast moeten boeren kunnen lezen en schrijven om graan- en voederbanken te beheren of veeteeltfiches in te vullen. De lokale economie, die bijna volledig gebaseerd is op veeteelt, kan enorm gestimuleerd worden wanneer de bevolking kan lezen en schrijven.

Dierenartsen Zonder Grenzen: dieren genezen om mensen te redden
In veel Afrikaanse gebieden is de bevolking rechtstreeks afhankelijk van haar dieren. Wanneer de kudde ziek is, wordt het hele dorp getroffen. Daarom ondersteunt de Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen lokale boeren met opleidingen en vaccinatiecampagnes. De organisatie geeft de bevolking opleidingen rond dierlijke gezondheid, melkproductie en -verwerkingstechnieken en het organiseren van veehandel. Door het vee gezond te houden zoekt Dierenartsen Zonder Grenzen in tien Afrikaanse ontwikkelingslanden naar langetermijnoplossingen voor armoede en honger.
www.dzg-belgium.org.

 

DE STAD ANTWERPEN EN DE SCHEPEN VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
NODIGEN U UIT OP DE PRIJSUITREIKING

Woendag  30 januari 2008
13.30 u
Carnotstraat 110 – 2018 Antwerpen (ATLAS – Zaal Canvas)

Contact Dierenartsen Zonder Grenzen: Els Bedert - 02/ 539 09 89 -  e.bedert@vsf-belgium.org 

Deel dit artikel