Duurzame oplossing nodig voor schuldenlast Indonesië

Verklaring van INFID tijdens de conferentie over de coördinatie voor hulp aan de Tsunami rampgebieden in Jakarta, 6 januari 2005


Sommige westerse landen stelden voor een schuldenmoratorium in te stellen om de getroffen landen toe te laten direct hulp te bieden waar ze het hoogstnodig is. INFID (International NGO Forum on Indonesian Development - het internationaal NGO Forum voor de ontwikkeling van Indonesië) is blij met dit voorstel, omdat een dergelijk moratorium de direct beschikbare middelen verhoogt. Wat echter nog belangrijker is, is dat het de mogelijkheid schept voor een duurzame oplossing op middellange en lange termijn, die kan bijdragen tot het herstel en de stabilisering van de zwakke en kwetsbare Indonesi-sche economie.

De ademruimte die gecreëerd wordt door dit schuldenmoratorium zou gebruikt moeten worden om zich te richten op twee nauw met elkaar verbonden inspanningen:

  • De landen die geïnteresseerd zijn in een duurzame en lange termijn oplossing zouden - in nauwe samenwerking met de Indonesische overheid een Internationale Schuld Conferentie moeten samenroepen. De Verenigde Naties, die zich geëngageerd hebben in de Monterey Consensus die vraagt om een nieuwe en correcte schuldbecijfering, zou de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor deze samenkomst. Hier zou kunnen gediscussieerd worden over alle schulden die Indonesië heeft bij zijn verscheidene crediteuren. Zowel de bilaterale als multilaterale schulden, zowel private als overheidsschulden.
  • De onderhandelingen tijdens deze conferentie moeten geïnspireerd zijn door de Millenniumdoel-stellingen en gebaseerd zijn op het principe van de duurzaamheid van schuldaflossing. Een onafhankelijk instituut, dat niet verbonden is met eender welke schuldeiser of met het land zelf, moet onderzoeken welke Indonesië's financiële noden om de millenniumdoelstellingen te bereiken zijn en de grootte ervan becijferen.  Het UNDP is op dit moment bezig het beleid uit te stippelen voor een dergelijk onderzoek voor Indonesië en is om die reden het aan te spreken organisme om deze taak op zich te nemen inzake timing, beschikbare middelen en institutionele onafhankelijkheid. Om die reden zouden de Verenigde Naties hun volledige steun moeten verlenen aan dit opzet.

Een dergelijke conferentie zou Indonesië de nodige fondsen moeten ter beschikking stellen voor de korte termijn-heropbouw na de Tsunami-ramp en zou het in staat moeten stellen om zijn lange termijn engagementen voor de Millenniumdoelstellingen te realiseren, zonder andere contractuele verplichtingen te moeten verwaarlozen. Elke andere schuldterugbetaling moet echter ondergeschikt zijn aan het bereiken van deze doelstellingen.

Ivan A. Hadar
(INFID Executive Director)

www.infid.org

Rikolto (Vredeseilanden) DOOR:

Deel dit artikel