Energetisch rendement in de landbouw

Het energierendement in de landbouw is bedroevend laag en vermindert nog, zoals in alle andere maatschappelijke activiteiten. De daling loopt parallel met de snelheid waarmee niet hernieuwbare grondstoffen worden uitgeput. Die plundering houdt aan door een focus op het economisch rendement, de optimalisering van de winst als goddelijk principe. Onze welvaart drijft op plundering waardoor niemand kan pretenderen duurzaam te leven. De hoog technologische eenentwintigste eeuw staat dus nauwelijks verder dan het neolithicum.

BRON:
Wervel

Deel dit artikel