EU investeringsakkoord met Myanmar? Een slecht idee

myanmar markt

Sedert 2013 onderhandelt de EU een investeringsakkoord met Myanmar. Dat moet Europese investeerders toegang bieden tot het land maar ook bescherming via de betwiste investeerder-staat geschillenregeling (ISDS). "Het akkoord kan een bedreiging worden voor de ontwikkeling van democratie, de mensenrechten en duurzame ontwikkeling", vinden Europese en Myanmarese ngo’s, waaronder 11.11.11.

Myanmar, een prille democratie? 

Met de huidige regering onder leiding van de beweging van Aung San Suu Kyi leek Myanmar definitief de weg van de democratie te zijn ingeslagen. Het herstel van de economische betrekkingen tussen de EU en Myanmar zou de prille democratie ondersteunen in haar ontwikkeling. Een voordelige markttoegang tot de EU en een investeringsakkoord zouden de banden aanhalen (en tegelijk Europese investeerders toelaten hun achterstand op investeerders uit ander landen op te halen).

Van meet af aan hebben ngo’s gewaarschuwd tegen een investeringsakkoord met Myanmar: de participatie van de bevolking aan het beleid is nog erg gering, beslissingen over ontginningen van bossen en grondstoffen in kwetsbare gebieden en de verdeling van de kosten en baten daarvan worden nog steeds genomen over de hoofden van de mensen heen. In vele gebieden zijn nog gewapende conflicten aan de gang.

Ondertussen is het conflict in de staat Rakhine verworden tot een wrede etnische zuivering en is het bijzonder duidelijk geworden hoezeer de militairen in Myanmar nog steeds de touwen in handen hebben.

ISDS snijdt democratische hervorming de pas af

Een investeerder-staat geschillenregeling (ISDS) laat buitenlandse investeerders toe om hoge financiële compensaties te eisen voor internationale arbitragecolleges als ze vinden dat hun belangen en hun "legitieme verwachtingen" zijn geschaad. De vergunningen voor investeringen die de militairen in het verleden hebben verleend en nog verlenen kunnen daarom door democratische verkozenen niet zomaar worden ongedaan gemaakt. Nochtans is er over die vergunningen geen inspraak geweest en zijn er geen afspraken gemaakt over de verdeling van de baten en de lasten. Een investeringsakkoord met ISDS zet de Myanmarese bevolking voor het blok.

Bovendien geldt er in de EU voor deze onderhandelingen een nog grotere geheimhouding dan anders. Zelfs de meeste leden van de Commissie Handel (INTA) van het Europese Parlement hebben de onderhandelingsteksten nog niet kunnen inkijken.

Onderhandelingen opgeschort

Door de dramatische ontwikkelingen van de laatste weken in Myanmar zijn de onderhandelingen over een EU-Myanmar investeringsakkoord de facto onderbroken. Enkele dagen geleden brachten 14 Myanmarese en Europese ngo’s een rapport uit over de gevaren van een investeringsakkoord met Myanmar. Dat was bedoeld om een opschorting en een drastische heroriëntering te vragen van de onderhandelingen. De ngo's willen een akkoord waarin ISDS niet opgenomen wordt én dat de duurzame ontwikkeling en het welzijn van heel de Myanmarese bevolking voor ogen heeft.

In de gegeven omstandigheden moeten de onderhandelingen alleszins opgeschort blijven zolang het vredesproces en de democratisering in Myanmar niet stevig zijn verankerd en de mensenrechten niet worden gerespecteerd.

Foto: Flickr

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels