'Europa negeert belangen van Centraal-Amerika '

De onderhandelingen tussen de EU en Centraal-Amerika over een handelsakkoord zijn deze week hun laatste ronde ingegaan. Bepaald vlot verlopen ze niet. De Centraal-Amerikaanse onderhandelaars vinden dat Europa geen rekening houdt met hun belangen.

Het zogeheten associatieakkoord tussen de Europese Unie en Centraal-Amerika wil afspraken op drie domeinen vastleggen: politieke dialoog, samenwerking en de creatie van een vrijhandelszone. Vooral over dat laatste bestaan nog heel wat meningsverschillen.

Centraal-Amerika stelt een verlaging van de Europese invoerheffing op bananen voor en een groter jaarlijks quotum voor gevoelige producten zoals zuivel, vlees, suiker en rijst. Tot dusver had de EU daar geen oren naar. "De verschillen in de ontwikkeling van beide economieën zijn duidelijk, maar de Centraal-Amerikaanse landen kregen nog steeds geen positief antwoord van Europa op de belangen van de regio", zegt Raúl Trejo, viceminister van Buitenlandse Handel van Guatemala.

Aan de laatste en beslissende onderhandelingsronde die sinds maandag in Brussel plaatsvindt, nemen Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala en Panama deel en de 27 landen van den Europese Unie. De bedoeling is dat de onderhandelingen eind deze maand worden afgerond en het akkoord op 18 mei wordt ondertekend in Madrid op de zesde (tweejaarlijkse) top van de EU en Latijns-Amerika en de Caraïben. Maar een akkoord is nog veraf, zegt Trejo. "Als men geen rekening houdt met de belangen van Centraal-Amerika, dan zullen wij ervoor pleiten het akkoord niet te onderschrijven."

Suiker en rijst


Centraal-Amerika wil het suikerquotum verhogen tot 300.000 ton per jaar, de EU stelt de helft voor. Voor rijst vraagt Centraal-Amerika 80.000 ton per jaar en voor rundvlees 48.000 ton, Europa wil niet verder gaan dan 4.000 ton per product.

"Mijn belangrijkste zorg zijn de subsidies voor de export", zegt Giovanni Masís, voorzitter van  de Nationale Tuinbouwvereniging van Costa Rica. Als voorbeeld geeft hij de Nederlandse landbouwsubsidies. "Het is een land dat aardappelen en uien naar onze regio stuurt voor prijzen die lager zijn dan wat de Verenigde Staten en Canada melden. De landbouw- en veeteeltsector in Costa Rica heeft een groot exportpotentieel, het belangrijke is dat Europa de invoer van onze product versoepelt."

De Europese Unie is met 500 miljoen consumenten een van de belangrijkste markten voor Centraal-Amerika. In 2008 was de handel van Centraal-Amerika met de EU goed voor meer dan 10 miljard euro.

Burgerorganisaties zijn veeleer sceptisch over de voordelen van een akkoord met de EU. Midden april vroegen ngo's uit Guatemala, El Salvador, Honduras en Nicaragua aan de Centraal-Amerikaanse regeringen om de onderhandelingen op te schorten. Dat is nodig "zolang er geen gepast evenwicht is in de politieke dialoog, de samenwerking en vooral het commerciële luik", zegt José Ángel Tolentino van de Nationale Stichting voor de Ontwikkeling van El Salvador.

Wat politieke dialoog en samenwerking betreft, vraagt Centraal-Amerika in de onderhandelingen een samenwerkingsfonds van 60 miljard euro voor investeringen in infrastructuur en sociale cohesie in de regio.BRON:
IPS

Deel dit artikel