Europees vluchtelingenbeleid verandert fundamenteel


Europese leiders onderhandelen in alle stilte over een nieuw Europees vluchtelingenbeleid voor de komende decennia. 

MO* maakte een analyse, gebaseerd op een studie van de teksten van de Europese Commissie, interviews met UNHCR, Amnesty International en de Griekse en Belgische regering, en op objectief cijfermateriaal. 

Het is niemand opgevallen, maar op 6 april 2016 stelde de Europese Commissie grootschalige, zelfs historische hervormingen van het Gemeenschappelijke Europese Asielsysteem voor.

Twee hoekstenen zullen het beleid beheersen: zoveel mogelijk asielzoekers buiten Europa houden (de externe dimensie), en zij die toch nog binnen geraken eerlijker verdelen over de lidstaten (de interne dimensie).

1. Externe dimensie: zoveel mogelijk asielzoekers buiten Europa houden

De externe dimensie, de zogenaamde "externalisering" van het Europese vluchtelingenbeleid, verloopt via akkoorden met "partnerlanden" die "veilig" verklaard of gemaakt worden, en die de grensbewakers van de EU worden, in samenwerking met de nieuwe Europese Grens- en Kustwacht.

Asielzoekers die via zo'n land naar de EU komen, worden ervan beschuldigd aan "asielshoppen" te doen en een "secundaire beweging" te hebben gemaakt. Hun asielaanvragen in de EU worden afgewezen. Alleen als de EU de asielzoekers zélf gaat halen in die partnerlanden – officiële "hervestiging" – kunnen asielzoekers nog naar de EU komen.

2. Interne dimensie: zij die toch nog binnen geraken, eerlijker verdelen

Migranten en asielzoekers die toch nog de EU binnen geraken via illegale wegen en niet terug gestuurd kunnen worden, zouden asiel moeten vragen in de EU-lidstaat waar ze eerst de EU zijn binnengekomen. Anders worden ze er ook van beschuldigd aan "asielshoppen" te doen. Pas als die lidstaat een bepaald aantal asielzoekers opvangt, zouden de bijkomende asielzoekers eerlijk verdeeld worden over andere EU-lidstaten. Een bindend spreidingsplan.

Voor meer toelichting contacteer MO*journalist Pieter Stockmans via pieter.stockmans@mo.be.

Deel dit artikel