Europese Agroforestry Federatie (EURAF): "Nu is de tijd voor agroforestry in Europa"

EURAF logo - klik om naar EURAF website te gaanEURAF verklaring van Brussel, 10 okt 2012

Agroforestry, het met opzet combineren van de teelt van bomen met die van gewassen of dieren op éénzelfde perceel, is een sleutelelement van voedsel- en energiezekerheid in een onvoorspelbare wereld onder invloed van klimaatverandering en schaarste aan fossiele brandstoffen.

De Europese Agroforestry Federatie (EURAF) organiseerde de eerste Europese Wetenschappelijke Conferentie over agroforestry in Brussel op 9 en 10 oktober 2012, met deelnemers van 17 Europese landen en afgevaardigden uit de VS en Afrika. Bewijsmateriaal van de uitstekende productiviteit en efficiënte levering van ecosysteemdiensten werd bediscussieerd op de conferentie, waar meer dan 50 papers werden voorgesteld aan het publiek.

Agroforestrysystemen omvatten alle vormen van bomen, op de randen van of in de begraasde of gecultiveerde percelen zelf. De productiviteit van agroforestrysystemen werd aangetoond door zowel gecontroleerde experimenten als getuigenissen van landbouwers, met stijgingen in landproductiviteit van 40% zonder bijkomende inputs. Agroforestry is ook deel van de oplossing voor de uitdaging op vlak van bio-energie die Europa momenteel te lijf moet, en zal jobs creëren die niet kunnen gedelokaliseerd worden. De ecosysteemdiensten die agroforestry verschaft zijn onder andere aanpassing aan en tegengaan van klimaatverandering, beheersing van bodemerosie, waterbescherming, biodiversiteitsbehoud, en brandpreventie in droge gebieden.

BRON:
Wervel
Wervel vzw DOOR:

Deel dit artikel