Europese Commissie omzeilt kritiek op handelsverdrag CETA en gebruikt achterdeur

Cecilia Malstrom tijdens de persconferentie

Op woensdag 5 juli erkende de Europese Commissie dat CETA, het geplande handelsverdrag tussen Europa en Canada, wel degelijk geratificeerd moet worden door de nationale parlementen van de lidstaten.

Een goede zaak, zo lijkt het, ware het niet dat het akkoord al kan worden uitgevoerd VOOR de parlementen zich er over mogen buigen. Daarmee wordt CETA het eerste Europese handelsakkoord dat de fel bekritiseerde investeerder-staat geschillenregeling (ISDS) bevat.

11.11.11, dat al jaren ijvert voor meer democratische handelsakkoorden zowel hier als in ontwikkelingslanden, waarschuwt voor ISDS en tegen de systematische voorlopige uitvoering van handelsakkoorden.

CETA, het geplande handelsverdrag tussen Europa en Canada, wordt algemeen gezien als de voorloper van TTIP, het veelbesproken handelsakkoord tussen de VS en Europa. Net als in TTIP zorgt vooral de geschillenregeling ISDS voor protest van zowel politiek als middenveld, met regelmatig grote betogingen als gevolg.

De handelsakkoorden met ISDS geven buitenlandse investeerders namelijk de mogelijkheid om nationale wetgeving aan te vechten voor een extern tribunaal als ze menen dat die hun belangen schaden en vaak exuberante vergoedingen te eisen. Ping An deed dat met België en bijvoorbeeld Philip Morris klaagde Uruguay aan voor het invoeren van een strenge tabakswetgeving. Nationale sociale, consumenten- en klimaatwetgeving dreigen door CETA het voorwerp te worden van schadeclaims voor uitzonderlijke internationale tribunalen die enkel door buitenlandse investeerders kunnen gebruikt worden en die bemand zijn met privé arbiters wiens onafhankelijkheid niet voldoende is gegarandeerd.

De Europese Commissie keurde vandaag officieel de overmaking van het CETA-verdrag aan de Raad goed. Daarbij besloot het na kritiek en druk uit vanuit het middenveld, nationale parlementen en regeringen om CETA toch te beschouwen als een ‘gemengd verdrag’. Ook nationale parlementen kunnen zich hierdoor over het verdrag uitspreken. Verschillende parlementen, waaronder ook enkele Belgische, gaven al aan dit te willen doen. Goed nieuws, ware het niet dat de Raad kan beslissen om CETA al in uitvoering te laten gaan nog voor de parlementen van de 28 lidstaten zich kunnen uitspreken. Op die manier kan de ISDS al in voege treden en blijft het recht om schadeclaims in te dienen zelfs na een afkeuring van CETA nog 3 jaar voortbestaan. Alle aandacht gaat nu naar de Raad (van ministers van de EU) die in september over CETA zullen beslissen.

11.11.11 verzet zich al jaren tegen de investeerder-staat geschillenregeling die een bedreiging is voor een beleid gericht op duurzame ontwikkeling in Noord en Zuid. “Met haar voorstel om de nationale parlementen tijdelijk buiten spel te zetten reageert de Commissie op de toenemende kritische houding van deze parlementen tegen de negatieve impact van ISDS. We zien al te vaak dat omwille van winstoogmerk humanitaire en milieudoelstellingen in ontwikkelingslanden naar het tweede plan verhuizen.”

“"Daar bovenop", zo vreest 11.11.11, "zal een ondermijning van Europese sociale en milieuwetgeving nog eens extra gevolgen hebben voor de ontwikkelingslanden. Zij zijn het eerste slachtoffer van een laksere klimaatwetgeving. Bovendien zullen zowel CETA als TTIP model staan voor de Europese handelsakkoorden die vervolgens met ontwikkelingslanden afgesloten worden."

11.11.11 zal ISDS samen met de StopTTIP/CETA coalitie blijven aanvechten en roept de Belgische regeringen op om CETA niet te aanvaarden, noch het exclusief karakter en de voorlopige uitvoering van CETA, in het bijzonder van ISDS. Op 20 september, twee dagen voor de Raad zich moet uitspreken, organiseert de coalitie een grote betoging in Brussel.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels