Filipijnse belastinghervorming benadeelt arme Filipino’s

Filipijnen belastingen 640 px v2

De belastinghervorming van begin 2018 is een gemiste kans en laat de enorme ongelijkheid in de Filipijnen nog toenemen. Dat zegt onze partner FDC. Volgens de recente Forbes-lijst hebben de 12 rijkste Filipino's samen een vermogen van ca. 45 miljard euro, of bijna één vijfde van de economie. Er is dus werk aan de winkel om de ongelijkheid aan te pakken.

Belastinghervorming

Eén van de uitgelezen manieren om ongelijkheid aan te pakken is een progressief belastingstelsel, waarin de rijken procentueel meer bijdragen. Helaas hebben de Filipijnen op dat vlak een slechte reputatie. 11.11.11-partner FDC pleit daarom al jaren voor een progressieve hervorming en keek dan ook uit naar de plannen van de huidige administratie onder president Duterte. Die had in zijn verkiezingscampagne beloofd de ongelijkheid aan te pakken.

De belastinghervorming, omgedoopt tot TRAIN (Tax Reform Acceleration Inclusion), trad op 1 januari 2018 in werking. De regering verkocht de maatregelen met de argumentatie dat met de extra inkomsten programma's voor de armen zouden opgezet worden, en dat de lage inkomens zouden stijgen. Dit was volgens hen een belangrijke stap richting inclusieve groei.

Goede bedoelingen, averechtse effecten

Helaas bleef er na de bespreking in het Congres niet veel van deze intenties over. Het parlement bestaat immers grotendeels uit een elite van politieke dynastieën die vooral voor zichzelf zorgen. Door hun interventies zijn de belastingen op hogere inkomens verlaagd in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel, terwijl de lagere inkomens nu meer belast worden. Dit komt erop neer dat ruim 9 miljoen gezinnen met hogere inkomens netto meer zullen verdienen in vergelijking met het wetsvoorstel, terwijl ruim 15 miljoen gezinnen minder gaan verdienen.

Bovendien neemt de inflatie sterker toe dan gepland. Dit wordt toegewezen aan een aantal TRAIN-maatregelen, zoals hogere accijnzen op brandstof voor auto's en vliegtuigen en op met suiker of met fructose gezoete dranken. Volgens FDC zijn gezinnen met lagere inkomens hiervan de dupe omdat de stijging van de olieprijzen een domino-effect teweegbrengt. Zo verdwijnen de voordelen door de (geringe) daling van de inkomstenbelasting in het niets omwille van hogere consumptieprijzen.

Meten van ongelijkheid

Volgens de statistieken van de Wereldbank is de Gini-coëfficiënt van de Filipijnen 0,4, dus 'meer dan behoorlijk' ongelijk. Ter vergelijking, de Gini-coëfficiënt van België is 0,28. Maar volgens de denktank Brookings Institute maskeert de traditionele Gini-coëfficiënt een grote mate van ongelijkheid. Brookings past daarom een correctie toe, waardoor de Gini voor de Filipijnen stijgt van 0,4 tot maar liefst 0,6. Daarmee hoort de Filipijnen bij het clubje van landen met de grootste ongelijkheid.

Fiscale rechtvaardigheid

FDC vraagt dat de regering werk maakt van een echte herverdeling door de hogere inkomens zwaarder te belasten. Indirecte belastingen, zoals BTW en accijnzen, zijn asociaal want in het nadeel van de armere bevolking. Samen met andere middenveldorganisaties wil FDC nog meer druk genereren om de parlementsleden alsnog op andere ideeën te brengen en de toenemende ongelijkheid echt aan te pakken. Geen makkelijke klus, maar FDC blijft ervoor gaan.

 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel