Frankrijk belooft 50% inkomsten uit FTT voor ontwikkeling en klimaat

Samen met tal van Europese ngo's trekken we al lang aan de kar voor een rechtvaardige besteding van de opbrengsten van de FTT

Begin deze week besliste het Franse parlement om de helft van de opbrengsten van de Financiële Transactietaks (FTT) aan te wenden voor ontwikkelingssamenwerking en klimaatfinanciering. Na 5 jaar campagne voeren is dit een éclatant success voor onze Franse collega-ngo's.

De gesprekken over de concrete invulling van de belasting op de verkoop van aandelen, obligaties en andere financiële instrumenten lopen nog steeds. Ook de aanwending van de opbrengsten van de taks ligt daarbij op tafel. In eerste instantie zullen de middelen terugvloeien naar de deelnemende lidstaten die zelf over de toewijzing beslissen.

Het Franse parlement stelt dan ook een voorbeeld dat navolging verdient in de andere landen die meewerken aan invoering van de FTT, ook in België. Voor 11.11.11 was het steeds de bedoeling de opbrengsten van de taks te gebruiken voor investeringen in sociaal beleid, ontwikkelingssamenwerking en klimaat, de sectoren die het meest te leiden hadden onder de financiële crisis.

Ondertussen lopen de onderhandelingen over de concrete invulling van de taks verder. Ondanks vroegere engagementen van onder meer huidig premier Charles Michel, stelde België zich de laatste weken weinig constructief op in het debat door te pleiten voor allerlei uitzonderingsmaatregelen. Tegelijkertijd werkte de regering een 'speculatietaks' uit die de meerwaardes op de verkoop van aandelen binnen de 6 maanden viseert. Terwijl de effectiviteit en de billijkheid van die maatregel sterk onder vuur ligt, is ook duidelijk dat die speculatietaks fundamenteel verschilt van de FTT. De FTT stelt een beperkte heffing (0,1% voor aandelen en obligaties, 0,01% voor derivaten) voor alle transacties. Als het werkelijk de bedoeling is om speculatie die 'destabiliserend werkt voor ons financial systeem' aan te pakken, zoals minister Van Overtveldt doet verstaan, is het de hoogste tijd dat op het gaspedaal te staan in het dossier van de FTT.

Jan Van de Poel

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels