Freedom from Debt Coalition (FDC)

Freedom from Debt Coalition (FDC) ontstond in 1988 met als doel een gemeenschappelijke visie en strategie uit te werken rond een 'andere economische ontwikkeling'. Het verenigt basisorganisaties, politieke bewegingen, kerkgroepen en activisten. 

Ondanks de economische groei in de Filipijnen neemt de kloof tussen arm en rijk toe. De overheid schiet tekort op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, miljoenen mensen leven in krotwoningen en steeds meer Filipino's zoeken een job in het buitenland.

FDC pleit voor een duurzaam beleid dat de hele bevolking ten goede komt. Het voert bijvoorbeeld al jaren campagne tegen de privatisering van de openbare diensten. Politici hadden beloofd dat die zou leiden tot betere dienstverlening en lagere prijzen, maar de bevolking krijgt vooral duurdere rekeningen gepresenteerd.

Daarnaast voert FDC specifieke campagnes die gericht zijn op vrouwen. Het pleit onder andere voor betere kinderopvang, zodat vrouwen meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

FDC komt regelmatig in de media. Het wordt beschouwd als een belangrijke spreekbuis van het middenveld. Het zet zijn standpunten kracht bij met doelgerichte acties en lobbywerk bij beleidsmakers.