Gaza-conflict: Israel en Hamas moeten samenwerken met VN-commissie

UNRWA field office in brand, Gaza stad, 15 januari 2009 (c) UNRWAAmnesty International roept de Israëlische regering en Hamas op ten volle samen te werken met de commissie van onafhankelijke deskundigen die de VN-Mensenrechtenraad oprichtte in de stemming van 25 maart.

Deze commissie zal de nationale onderzoeken opvolgen naar oorlogsmisdaden en andere ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten gedurende het 22 dagen durende conflict in Gaza en het zuiden van Israël tussen 27 december 2008 en 18 januari 2009.

"De evaluatie die de commissie maakt van de Israëlische en Palestijnse onderzoeken moet in de komende maanden  aan de Mensenrechtenraad, de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad van de VN worden voorgelegd," aldus Philip Luther, adjunct-directeur van Amnesty International voor het Midden-Oosten en Noord Afrika programma.

"Een uitvoerige evaluatie van de nationale onderzoeken zou een solide basis kunnen creëren om te beslissen welke verdere actie noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat beide partijen verantwoording afleggen. Een mogelijke actie is dat de Veiligheidsraad de situatie in Gaza door verwijst naar het Internationaal Strafhof."

Straffeloos

Uit een rapport van de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten over de bezette Palestijnse gebieden, gepubliceerd op 17 maart, blijkt dat straffeloosheid voor schendingen van het internationaal humanitair recht en mensenrechten wijdverbreid blijft.

Het rapport besluit dat de onderzoeken die de Israëlische regering opstartte naar vermeende schendingen tijdens de militaire operatie in Gaza in december 2008 en januari 2009 "ontoereikend" blijven. Tegelijkertijd is er "geen aanwijzing dat er geloofwaardige onderzoeken plaatsvinden naar vermeende schendingen door Palestijnse gewapende groepen."

De Mensenrechtenraad vroeg donderdag ook aan de Hoge Commissaris te overwegen een fonds op te richten dat zou voorzien in de schadeloosstelling van Palestijnen die verlies en schade hebben geleden door de schendingen die aan Israël kunnen toegeschreven worden gedurende het conflict.

"De Israëlische regering heeft de plicht om te ervoor te zorgen dat Palestijnse slachtoffers onmiddellijk toegang krijgen tot een doeltreffende compensatie voor schendingen door Israëlische strijdkrachten. Een volledige en effectieve schadeloosstelling is daar deel van", zei Philip Luther. "Ook Hamas moet zorgen voor schadeloosstelling van de slachtoffers van schendingen waaraan hun strijdkrachten of andere Palestijnse gewapende groepen zich tijdens het conflict schuldig maakten.

Verwante berichten en acties:

Deel dit artikel