Geen erkenning van de onwettige regering in Honduras

Oproep Solidariteit Honduras voor Ministerie Buitenlandse Zaken
Geen erkenning van onwettige regering Porfirio Lobo
Oproep tot solidariteit met het volk van Honduras
op 27 januari 2010 om 11u00
bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken
(Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel)

Wij eisen gerechtigheid
Nee aan de straffeloosheid

De internationale gemeenschap mag de nieuwe onwettige regering van Porfirio Lobo Soza niet erkennen.
De overdracht van de feitelijke macht van de feitelijke regering Micheletti aan de onwettige regering van Porfirio Lobo Soza op 27 januari is niets meer dan de verderzetting van de anti-democratische en anti-grondwettelijke gebeurtenissen waarvan het volk en de democratie van Honduras sinds de staatsgreep van de voorbije 28 juni het slachtoffer zijn.

Alhoewel Porfirio Lobo probeert om de internationale gemeenschap ervan te overtuigen dat hij geen aandeel had in de staatsgreep, is het duidelijk dat dit niet waar is: hij en zijn partij hebben voortdurend en systematisch de staatsgreep en de misdaden van het staatsgreepregime gesteund. Porfirio Lobo heeft nooit een veroordeling uitgesproken, noch van de schendingen van de mensenrechten, noch van de moorden begaan door de krachten die de staatsgreep steunen; evenmin heeft hij zich ingespannen om in uitvoering van het Akkoord van Guaymuras/San José de democratische orde te herstellen.

Met de machtsoverdracht naar deze nieuwe onwettige regering, hopen de krachten achter de staatsgreep op een mooie manier hun strategie, die ze al vanaf het begin van de onwettige machtsovername gebruiken, afronden: het legitimeren van de staatsgreep ex-post met "verkiezingen" die zij democratisch noemen en de machtsoverdracht naar een regering waarvan zij zeggen dat ze democratisch verkozen werd. Bovendien willen ze via deze machtsoverdracht een volledige amnestie en straffeloosheid veilig stellen voor de politieke misdaden en de mensenrechtenschendingen die ze begaan hebben sedert 28 juni jl.

De internationale gemeenschap mag zich niet medeplichtig maken aan deze strategie van vergeven en vergeten van de begane misdaden; zij moet standvastig haar standpunt tav de staatsgreep behouden: haar veroordelen, het herstel van de democratische en grondwettelijke orde eisen, de onwettige regering niet erkennen, de opgelegde sancties behouden, opheldering van de schendingen van de mensenrechten eisen, bijdragen aan de bescherming van mensenrechtenactivisten en de leden van de beweging die zich verzet tegen de staatsgreep en aandringen op het respect voor de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van de media en van allen die het slachtoffer geweest zijn van de repressie.

Daarom doen wij een oproep op de organisaties van de civiele samenleving om protestbijeenkomsten, wakes en betogingen te organiseren voor de Ministeries van Buitenlandse Zaken van hun respectievelijke landen met de volgende eisen:

  • Gerechtigheid voor de slachtoffers van de repressie na de staatsgreep in Honduras;
  • Duidelijke stellingname van de regeringen dat zij amnestie, noch straffeloosheid aanvaardbaar zijn voor de politieke misdaden en de mensenrechtenschendingen begaan sedert de staatsgreep ;
  • Duidelijke stappen waarmee de regeringen te kennen geven de nieuwe onwettige regering van Porfirio Lobo niet zullen erkennen, zoals het behoud en het versterken van de opgelegde sancties.
  • Politieke en praktische steun ter verdediging van de mensenrechten die bijdraagt tot de effectieve bescherming van de personen die getroffen worden door de repressie en de politieke vervolging en aan het effectieve onderzoek van de mensenrechtenschendingen begaan sinds 28 juni jl.
    Wij beseffen dat het herstel van de democratie in Honduras een werk van lange duur zal zijn. Wij erkennen het moedige en indrukwekkende werk geleverd door het Volksverzet tegen de Staatsgreep in Honduras (Resistencia popular contra el Golpe en Honduras) en ook de sleutelrol die mensenrechtenorganisaties opnemen bij de verdediging van de democratie en de mensenrechten in Honduras. Wij staan aan hun kant en we blijven solidair in deze historische strijd.

Wanneer?
27 januari 2010 [11u00]

Waar?
Brussel, Ministerie Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15

Organisator
CIFCA
Brief van Cifca

Deel dit artikel